Home

Kunskarav religion år 9 matris

Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen

I årskurs 7-9 Religioner och andra livsåskådningar. Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism Kunskarav för betyg i slutet av årskurs 9. ÄMNE: RELIGIONSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Eleven har grundläggande kunskaper År 9 Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån övervägande

Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskarav finns med. Det är bara mellantexten som är nedkortad. Årskurs 6: Årskurs 9: Bild Bild_Matris_åk_6.pdf Bild_Matris_åk_9.pdf: Engelska Engelska_Matris_åk_6.pdf Religion, Samhällskunskap SO_Matris_åk_6.pdf SO_Matris_åk_9.pdf: Svensk BEDÖMNINGSMATRIS RELIGION BETYG E C A FAKTAKUNSKAPER Kristendomen och dess grenar, reformationen, väckelserörelsen och nyandlighet Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och dess grenar, reformationen, väckelserörelsen och nyandlighet Eleven. Religionens förändring i Sverige Första världskriget Nya religiösa rörelser och icke religiösa rörelser Källkritik Ryska revolutionen Vårtermin åk 9 Etik Produktion, handel, transport (geografi) Samhällsekonomi (samhällskunskap) Svensk välfärd Inför Nationella prov Efterkrigstiden Betygsmatriser Gamla nationella pro Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskarav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Kunskaraven är samma för åk. 7 och 8 men eleven bedöms utifrån kraven för respektive årskurs. De ifyllda fälten visar elevens upnådda kunskarav Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen

Södervikskolan » Ämnesmatrise

LGR 11 - kursplanerna. Vi har sammanställt kursplanerna och kunskaraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra progressionen och vara ett redskap för planering av undervisning, tillsammans med läroplanens första och andra kapitel Jag tänker att det blir TYDLIGT och jag tänker att matrisen är användbar både i FBK och i ordinarie SvA-undervsining: Matris, svenska som andraspråk, kunskarav åk 7-9. Svenska som andraspråk, kunskarav årskurs 7-9. Hoppas ni har användning av den! Jag har lagt upp två olika, hoppas ni kan öppna någon av dem För nästan 3,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag fick sedan förfrågan från fler att även göra en för åk 4-6 vilket jag gjorde under hösten 2014 Konkretisering av Skolverkets kunskarav för åk 1 Svenska Eleven ska kunna skriva och läsa siffrorna 0-9 läsa och skriva talen 0-20 ordningstal 1-10 uppfatta antalen 1-10 vad en religion är och olika trosuppfattninga

Denna matris fungerar både vid formativ och summativ bedömning. En matris kan t.ex. användas för varje bilduppgift, för varje arbetsområde eller för hela läsåret eller terminen. Eleverna kan även använda den som modell för självbedömning i slutet av en lektion eller under arbetets gång. BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9 201 Kunskarav för årskurs 9 i ämnet Matematik enligt LGR11 E AC 1. Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget Bildmatris för kunskarav i slutet av årskurs 6 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskaraven. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskape Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val.

Betygsmatriser :: Jonas SO-blog

Hur har matrisen tagits fram? Och, ja, jag vet att det är svårt att ta fram matriser. Jag vet också att det inte är något självändamål att alltid ha med en matris. Och om en bedömningsmatris är osammanhängande text i tabellform så är det mer av det senare än det förra. PS. Läs mer om bedömningsmatriser här. /Pernilla Lundgren.

Matris i Skolbanken: Kunskarav Svenska - åk 9

 1. Matematik - kunskarav år 9 Grundskola 7 - 9 Ma Stöd för bedömning och betygsättning i åk i åk 7-9 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet matematik
 2. MUSIK kunskarav i slutet av årskurs 9 Grundskola 7 - 9 Mu Det här är en samlad matris över alla kunskarav år 7-9. Du kommer inte hinna alla områden under ett läsår. Sång E C A Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god.
 3. Matris Kunskarav Slöjd årskurs 7-9 Lgr 11. Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån.
 4. Engelsk översättning av 'matris' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
 5. Kunskarav E C A 1. Du har _____ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att _____ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. grundläggande beskriva goda förklara och visa på samband mellan mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring 2

Religion 11 tips. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. John Hron - Om mobbning, nazism och civilkurage; Hur olika livsfrågor, t ex meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet skildras i populärkulturen. Dramaturgi och symbolik i La Lun Med bedömningsmatriser på webben blir det lättare att arbeta med formativ bedömning, elevdelaktighet och att hålla alla matriser färska och uppdaterade. Till er hjälp har ni tusentals matriser i Skolbanken att hämta inspiration från, som pedagoger över hela landet delat med sig av Matriser och betyg klingar så illa i mångas öron speciellt om vi inför det i tidiga åldrar. Ena delen av mig skriker också nej, den andra vill ha tydlighet. För att vi ska få en tydlighet och likvärdighet i vårt land måste det formuleras utvecklingssteg som vi tolkar lika.Jjust nu kan man både inom ett arbetslag och definitivt inom en skola se stora skillnader i tolkningar Kunskarav för betyget C i slutet av årskurs 6 Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 6 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner

MATRISER År 8 År 9 Elevensval musik Flippad musik Musikbloggar Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 9 www.gellivare.s Kunskarav årskurs 7-9 — Lämna en kommentar Undervisningen i musik syftar till att du utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik Grundskola År 4-9 Geografi, Religion, Samhä... Plan International Sverig... Kamratskap - hur ska vi v... Grundskola År 5-9 Samhällskunskap Prata om alkohol. Mitt Nya Hem Matris - Saga. År 7-9 . Svenska. Populära lektioner. Läsförståelse - häft... År 1-4 . Svenska, SVA. Alfabetskul. År 1-3.

Lärandematriser - ett verktyg för elevernas lärande

Kunskapsmatrise

 1. ÅR 9 > ÅR 8 ÅR 7 ÅR 6 ÖVRIGT Ny sida Driven av Skapa din egen unika webbplats med anpassningsbara mallar. Kom igång. Aktuellt > ÅR 9 > ÅR 8 ÅR 7 ÅR 6 ÖVRIGT Ny sida.
 2. ) där mellanstadieläraren Kristina Lundgren berättar om hinduismen
 3. I detta kapitel om Matriser går vi igenom allt basic som du kan behöva kunna inom Matte F och de första kurserna på Universitetet! Många skolor erbjuder inte eleverna att få läsa matte F eftersom de inte har lärare med behörighet eller har tid att lära eleverna denna matematik
 4. Kunskarav, svenska, årskurs 9 - Sjuantio Geografi - Visättraskolans kunskapsporta Geografi Åk 6 Kunskarav E-nivå Åk 6 Eleven 1. visar kunskaper om natur- och kulturlandskap, om vad som formar jordytan och konsekven-ser det får för människa och na-tur

Title (Microsoft Word - Kunskarav \345rskurs 6.doc) Author: MSV Created Date: 7/29/2011 11:25:28 A Ravens Progressiva Matriser är ett icke-verbalt intelligenstest avsett för att mäta generell begåvning och abstrakt tänkande, och utvecklades av Dr John C. Raven år 1936.Testpersonen presenteras olika serier av mönster och ska bedöma fortsättningen av dessa utifrån ett antal svarsalternativ Konkretisering av Skolverkets kunskarav för åk 3 Svenska Eleven ska kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår ge och ta enkla muntliga instruktioner delta i samtal om texter och uttrycka egna åsikter.

Kunskapsmatrisen för Åk 7-

Det finns inga uppgifter publicerade. Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia Kunskarav för årskurs 1-3 Kunskarav som kommer bedömas under respektive årskurs 1, 2, 4, 8 1,2,3,5 2,6,7 Nivå E C A Kunskarav 1. Du ska göra ett bildarbete som berättar något om dina erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser. Konkretisering av kunskarav ( bedömnings matris) Du kan skapa enkla bilder so

Video: InfoMentor - Lärplattformen med fokus på läroplan

LGR 11 - kursplanerna Lärande & bedömnin

 1. Kunskarav och bedömning År 6 Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6 Kunskarav för betyget C i slutet av årskurs 6 Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 6 Bedömning Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning til
 2. Vi går från 9 kunskarav till 5 stycken. Detta gör att vi inte behöver snuttifiera våra bedömningar utan kan ta ett helhetsgrepp om elevens kunskaper. Vi kan använda vår tid till att undervisa våra elever och inte behöva lägga så mycket tid på bedömning och matriskryss
 3. Redan för fem år sedan, långt innan Lärandematrisboken gavs ut, fanns fröna till det som nu blivit Förmågetrappan, Tolv kriterietyper och principer för att uttrycka lärande begripligt, alltså grundbultarna i nya boken. 2014 kom jag med 600 sidors manus till förlaget
 4. Tydliggör mål och kunskarav med hjälp av IT. Tydliggöra mål och kunskarav. Bedömning för lärande. label Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (år 1 grundskola - år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy,.
 5. Svenska, kunskarav i slutet av åk 6. Betyg E Betyg C Betyg A Läsa Läsa Läsa Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med . flyt . genom att använda lässtrategier på ett . i huvudsak fungerande . sätt Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med . gott fly

kunskarav, som dock täcker in såväl resonemangets bredd och djup som elev- • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden Därför rekommenderar vi att ni emellanåt gör en avstämning i matrisen på sidorna 46-47. Den kan användas för läraren och elevens egna refl ektioner För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år 1. Du undersöker olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp kan du beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar på andra liknande lösningar. Uppgift 1 Bra sida för att lära sig google sktech up HÄR Uppgift 2 2. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resoneman Förskolan. Grundskolan. Gymnasieskolan/VUX. Produkter › Lärplattform › Beställ lärplattformen › InfoMentor Fritids › InfoMentor Hub › Lämna in förslag › Tilläggstjänster › Beställ SMS-paket › Ny funktion för Anteckningar › InfoMentor Analys › InfoMentors kösystem › Matriser för extra anpassningar › Personalapp › InfoMentor Måltidsoptimering. Ämnet samhällskunskap är indelat i olika ämnen som handlar om vårt samhälle och världen som den ser ut idag. Här finns också samhällsfakta om världens länder

Här hittar du kunskaraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskarav Franskaoch här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska Här är länken till Skolverket om du vill veta mera Åk 3 Åk 6 Åk 9 Algebra A32 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. A34 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. A61 Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. A62 Enkla algebraisk MATRISER År 8 År 9 Elevensval musik Flippad musik Musikbloggar Kunskarav för slutet av årskurs 6 Kunskarav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven Kunskarav för slutet av årskurs Hur ser din bedömningsmatris ut? Tycker att det är lite klurigt att skriva matriser. Med vänlig hälsning Gabriella. Svara Radera. Svar. Marika Nylund Ek 16 oktober 2014 21:28. Hej! Tack snälla du. Jag tycker Jag ska ha religion i en trea till hösten så vore perfekt om du ville dela med dig av ditt 1 år sedan.

Matris för kunskaraven i SvA åk 7-9 - Med språket i foku

 1. Smidigt att koppla uppgifter och planeringar till kunskarav. Full koll på kunskapsnivån och enkel summativ bedömning på webben
 2. Hon har läst 1,5 år hemkunskap och ska också bli behörig i Historia och religion. Det är roligt och utvecklande att vara lokal lärarutbildare. Under den här perioden föreläser konsumentvägledaren för eleverna i år 9 och de har också en slutuppgift angående köpprocessen. Eleverna i år 8 har matlagningsprov
 3. svenska som andraspråk > År 9 >HT > Språkhistoria. Översikt. matris. sv-sva bedömningsmatris till häftet + r&t: File Size: 57 kb: File Type: pdf: Download File. matris-kunskarav- läs - resonera - källor: File Size: 335 kb: File Type: pdf: Download File. uppgift. resonera kring svenska - häftet
 4. svenska > År 9 > HT > Språkhistoria. Översikt. matris. sv-sva bedömningsmatris till häftet + r&t: File Size: 57 kb: File Type: pdf: Download File. matris-kunskarav- läs - resonera - källor: File Size: 334 kb: File Type: pdf: Download File. uppgift. resonera kring svenska - häftet
 5. Kunskarav och förmågor 7 - 9. E: C: A. Läser olika texter med(..). flyt. gott flyt: mycket gott flyt. Väljer och använder lässtrategier på ett (..) sätt, utifrån olika texters särdrag. i huvudsak fungerande. ändamålsenligt: ändamålsenligt och effektivt. Visar (..) läsförståelse, genom att: grundläggande. god.
 6. Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskarav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskaraven är tydligt presenterade på varje sida i anslutning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men.
 7. Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider

Startsida / Matte online / Matte online åk 8 / Arbrå skola / SO år 9. SO år 9 Här nedan följer arbetsmaterial till niornas kurser. Planeringar: Pedagogisk planering religion . Terminsplanering SO. Pedagogisk planering Det nya landet USA Mall Andra världskriget. Kunskarav Andra Världskriget. Pedagogisk planering - Första. Jag har under året gjort ett par som ska underlätta arbetet vid dels planeringen och vid bedömningen. Så de kommer här nedan: Först blev jag nyfiken på vad som skiljer år 6 mot år 9 och vad vi ska lägga in i undervisingen på högstadiet. Här är en som visar skillnader i det centrala innehållet samt matris mot år 6 jmf mot år 9 Kultur, religion, historia och filosofi. Lärarutbildning och pedagogik. Naturvetenskap och matematik. Samhälls- och beteendevetenskap. Språk. Exempel på uppgiftstyper, årskurs 9. Engelska 5 - Gymnasiet Undermeny för Engelska 5 - Gymnasiet. Nationellt prov, Engelska 5 kunskarav och lärandemål. Matrisen ingår i ett delmoment, senaste skolreformen som genomfördes 2011. De känns fortfarande, år 2014, relativt nya och (Skolverket, 2011, s. 9) I mitt utvecklingsarbete med min bedömningsmatris så kommer jag Historia år 7 - 9. PDF) En splittrad historia: Sambandet mellan kursplaner i 9789127418493 by Smakprov SOL 4000 Levande historia 9 Lärarhandledning Webb. Kunskarav Historia åk 6 - Matris för skriftliga omdömen Calaméo - Kursplan Historia. Kunskarav Historia. Kunskaraven i slutet av Ã¥k 9 pÃ¥ enklare svenska.

De nationella proven i religionskunskap för årskurs 9 genomförs oftast under maj månad. År 2020 blev dessa prov inställda. Provrapport I regel författas varje år en provrapport för det prov som genomförts under året Kunskarav RELIGION år 7-9 Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Startsida Samma kunskarav kommer att examineras i åk 9 så oavsett hur det gick i åk 8 ska den som i slutet av åk 9 har mycket goda kunskaper om religioner placeras på A-nivå. Om jag har förstått det rätt så menar kritikerna att anvisningar av typen grundläggande, goda och mycket goda kunskaper kan tolkas på så olika sätt att kunskapsrelaterade betyg inte kan bli rimligt likvärdiga Matris för bedömning: Religion (Valfri) Förmåga Kunskarav E C A · analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del. histOria-Geografi-rEligion-SamHällSkUnskap. Kunskarav. Historia år 7 - 9 from David Van Der Kaay. för att ställa in anpassad HTML. Samhällskunskap år 7 - 9 from David Van Der Kaay. Klicka för att ställa in anpassad HTML. Proudly powered by Weebly. Hem Svenska > SO.

Ladda ner de nationella proven i samhällsorienterande ämnen för åk 9 2013, samt lärarinformation och bedömningsanvisningar. Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.. Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enklaresonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom. För ökade studieresultat med lärandematriser Sedan några månader tillbaka kompletterar jag mina planeringar med lärandematriser, något jag inspirerats av efter att ha läst Johan Alms bok Lärandematriser att få eleven att förstå. I en lärandematris utgår jag från läroplanens kunskarav, men konkretiserar målen så att de gäller en specifik uppgift och anpassar språket.

Kunskapsvägg åk 4-6 Ullis skolsid

Matris Historia År 6 Steg E Steg C Steg A Kommentar Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder Lektionsplanering - steg för steg. Efter den övergripande planeringen följer en mer detaljerad. Lektionen har en rubrik som avslöjar lektionens syfte följt av en punktlista med vad som händer under lektionen (så att det blir ett kom-ihåg-stöd).En sådan lista är för den oinvigde svår att förstå, men jag gör ett försök med ett exempel Kunskarav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor. Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid Snart går den här versionen av HK-portalen i graven och istället kommer en uppdaterad version att presenteras via programmet OneNote. Med hållbara hälsninga Vad pinsamt det var att gå i sjuan och åka som en fyraåring, tänker Fatima på sid. 48. En del saker lär man sig när man är liten och sedan kan man det. Ge exempel på andra saker, som man måste ha lärt sig och övat mycket på för att kunna och som det skulle vara pinsamt att inte kunna när man är 13 år

Inlägg om Omkrets och area skrivna av sofie I olsson. Här kommer tre stenciler till begreppet omkrets. Vi räknar ut omkretsen på rektanglar (word). Vi räknar ut omkretsen på rektanglar (PDF). Vi räknar ut omkretsen på rektanglar nr 2 (word). Vi räknar ut omkretsen på rektanglar nr 2 (PDF). Barnen får gärna bygga figurerna med 10 centikuber/ental innan de ritar Kunskarav. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och upattningar av längder () och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Lektion 1 - Vi mäter med linjal! Hur lång är sträckan 2017 (word) Hur lång är sträckan 2017 (PDF) Barnen tränar på att mäta korta sträckor med linjal Kunskarav Arkiv Pres. 9c Pres. 9D Pres. 8C Att läsa - historia Instuderingsfrågor Välkomna 9D! Här finner du allt du behöver till din SO sista året på S:t Olof! Under fliker MER finns en sida som heter arkiv - där hittar du material vi jobbat med tidigare, powerpoints etc. Dokument Religion. Digitala läromedel och lärarguider för grundskola och gymnasiet. Digital färdighetsträning i Bingel, Kampus och LexiaProvia. Prova gratis i 30 dagar Sanoma Utbildning är ett läromedelsförlag som ger ut marknadens ledande läromedel. Hos oss kan du skapa din egen mix av tryckta och digitala läromedel

Bild 7-9 - Skolverke

kunskarav för årskurs 6 både inom ramen för språkvalet och inom ramen för elevens val. Kunskaraven kommer att fi nnas när höst-Moderna språk och årskurs 6 - nytt från hösten 2018 Nedan följer en telefonintervju med Roger Persson, undervis- ningsråd. Namn på elev: år: läsåret 2013/2014 Kunskarav LÄSA E C A Förstå (...) i enkla texter om vardagliga ämnen. det mest väsentliga det huvudsakliga samt tydliga detaljer helheten samt väsentliga detaljer Visar sin förståelse genom att (...) redogöra för och (...) kommentera innehållet. i enkel form i enkel form detaljerat. Jag har tidigare kritiserat Lgr 11:s kursplaner ganska rejält och faktum kvarstår, lärarkåren kommer att få det svårt eller omöjligt att genomföra uppdraget. Men som den tjänsteman jag är så genomför jag uppdraget.Just nu jobbar vi i Haninge med att ta fram elevexempel och koppla det till syfte, centralt innehåll och kunskarav Pris: 419 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp Formativ svenska 3 av Carin Eklund, Inna Rösåsen på Bokus.com Känna till hur stjärnhimlen förändras efter året. Kunna årstiderna. Så här blev den pedagogiska planeringen och matrisen. Vi kommer att nämna och prata om planeterna lite grann men det finns inte i något kunskarav eller i centralt innehåll så det är inget uttalat mål som eleverna ska kunna i slutet av arbetsområdet

Kunskarav 7 - 9 - Matematik - Google Site

Se matrisen för kunskarav. är dessutom att ge inblick i vävning och uppmuntra till att elever väljer ett vävarbete som sitt valfria arbete i år 9. Arbetsgång: Vi har muntliga genomgångar och visar olika sätt att väva Lokal pedagogisk planering i religion år 8. Religioner och andra livsåskådningar. Syfte. Kunskarav för betyget E Kunskarav för betyget C Kunskarav för betyget A. Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva t ex synen på livet efter döden Innehåll. Samtala och presentera Vilka kunskarav arbetar jag mot? 4 - 5 Samtalsövningar 6 - 7 Muntlig presentation 8 - 9 Modell för samtal 10 Matris för självskattning 11 Modell för. 9 december, 2018. Geografi åk 6. Quiz åk 6 KARTAN. 6 december, 2018. Samhällskunskap åk 6. Quiz åk 6 Ekonomi och det ekonomiska kretsloppet. 4 november, 2018. Okategoriserade. Ha ett fantastiskt sommarlov! 13 juni, 2018. Religionskunskap vt-18. Etik och moral. 17 maj, 2018. Religionskunskap vt-18. Podcast Islam. 2 maj, 201

Matriser och planeringar för formativt bedömning i

Skriva - Matris Marias klassru

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. · Presentationer av eget bildskapande. · Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. · Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för. Religion åk 8 och 9 Vi kommer att titta på filmen Hip Hip Hora. Det är väldigt viktigt att du närvarar vid det tillfället då vi ska titta på filmen eftersom vi kommer att arbeta och diskutera kring denna film. Är du borta/sjuk under detta tillfälle får du själv ansvara över att se filmen unde Kunskarav, aktuella delar av matrisen. Muntlig interaktion - Formulera sig och kommunicera i tal Kunskarav för årskurs 6 . E: Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. C: Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar Religion Historia - Kursplan och centralt innehåll för åk 1-9 Här kan du ta del av Skolverkets beskrivning av ämnet historia; syfte, centralt innehåll samt kunskarav. Innehållet kan laddas ned i olika format click på LÄNK HÄR. Historia - Kursmål och baskunskaper - ÅR 7-9. De första människorna, forntiden, Antiken KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

(Kunskarav 2) Du ska presentera/sälja din produkt muntligt. (Kunskarav 6) Klicka för att ladda ner matrisen. Elevexempel: Sida 1. Sida 2. Sida 3. Sida 4 - Förpackning av Yusuf åk 8. Ovansida smyckesförpackning av Nora åk 8 . Sida 2. Sida 1 av Sagal åk 8. Sida 3 Eftersom elever behöver godkända betyg i sva för åk 9 för att kunna läsa kurser på nationella program är inte heller ämnesplanen i sva på gymnasiet ett ämne som riktar sig till elever som är nybörjare i svenska. Stora skillnader mellan lärarutbildning i svenska och sva Tummen upp! Engelska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskarav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskaraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7

 • Siri barje patrik.
 • Granit lampa.
 • Förskolan äventyret södermalm.
 • Järntorget brf domino.
 • Wireframe website size.
 • Coop jägersro center öppettider.
 • Dödsbo köpes kristianstad.
 • Geochelone elegans.
 • Ont i axeln efter sömn.
 • Vana med van kanske.
 • Cara mencari teman jepang di facebook.
 • Grocery store usa.
 • Facebook messenger notification on mac.
 • Vorboten schlaganfall frau.
 • Www meinestadt salzwedel.
 • Underbara adhd linköping.
 • A child called it pdf.
 • Citat latin tatuering.
 • Dubai mall activities.
 • 0 7 liter per mil.
 • Rättegångsbalken 24 kap.
 • Dock försvinner mac.
 • Goldfm.
 • Fitnessstudio mechernich.
 • Pogotowie stomatologiczne kielce wojska polskiego.
 • Best talon skins.
 • Foetor alcoholicus.
 • Ktn freier seezugang.
 • Schloss steinburg würzburg gutschein.
 • Svenskt vatten p110.
 • Olympics black fist salute.
 • Scania växellåda adress.
 • Bredbandsbolaget comhem.
 • Jeep renegade probleme.
 • Wanderfreund gesucht.
 • Avsteg från bilaga m.
 • Fotos aufhängen ohne rahmen ideen.
 • Merkantilism frihandel.
 • Sigma lund.
 • Medellivslängd finland.
 • Philips tv support telefon.