Home

På tal om kvinnor och män 2022

På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2018. Lathunden På tal om kvinnor och män presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984 På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 15 utgåvor sedan 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures

På tal om kvinnor och män 2018 - Statistikmyndigheten SC

SCB, På tal om kvinnor och män 2018, s. 80, SVT, nyhet på webbsida SCB: Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, 2018-06-29; Medlingsinstitutet, Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016, s. 14; Försäkringskassan, Föräldrapenning och yrke Korta analyser 2016:1, s. 3; SCB, På tal om kvinnor och män 2018, s. 86, SVT, nyhet på. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar ändå mindre i lön, har lägre årsinkomst och i förlängningen lägre pension. Detta enligt en ny rapport från Statistiska. kvinnor ochmän På tal om Omslagsfoto: Camilla Zilo, Anna Nordström Kronobergs län 2018. Innehåll Befolkning4 Hälsa11 Utbildning18 Barn och familj 26 Förvärvsarbete33 Inkomst50 Kriminalitet54 Makt och inflytande 60 kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytand Kvinnan och mannen har samma värde inom judendomen, ingen är förmer än den andra. I det religiösa livet har mannen fått andra uppgifter än kvinnan, exempelvis måste tio män vara närvarande på en gudstjänst för att vissa böner ska kunna läsas. Kvinnans uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen. Emellertid, i den moderna och framförallt liberala och.

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar eller söker arbete. Under 1920-1970-talet ökade först kvinnor utan barn sitt lönearbete, men i och med 1970-talets familjepolitik blev det möjligt för alla kvinnor att lönearbeta. Fyra reformer under 1970- och 80-talen har bidragit till det höga svenska kvinnliga. Titel: På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2020Artikelnummer: X10BR2001Pris:50 kr/styck. Vid köp av 100-499 exemplar: 40 kr/styck. Vid köp av 500 eller fler exemplar: 20 kr/styck.Priser är angivna exklusive moms.Beställ På tal.. I SCB:s bok På tal om kvinnor och män kan man följa hela utvecklingen från 1994 till 2016. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större

Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, Previous publication har utkommit i 14 utgåvor sedan 1984. Fourteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatisti Statistiken utgår, liksom jämställdhetspolitiken, från de juridiska könen kvinna och man. Den är ett viktigt verktyg för alla som arbetar inom områden som berör människor. Idag har de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men fortfarande kvarstår strukturer som leder till att kvinnor och män har olika förutsättningar på många områden Idag publicerades SCB:s kioskvältare och bästsäljare På tal om kvinnor och män som har kommit ut sedan 1984 och som på alla sätt och vis har revolutionerat hela det svenska samhällsbygget och jämställdhetspolitiken/arbetet och fr a till de svenska kvinnornas fördel då detta var den allra första (års)skriften som en statistisk myndighet började ge u

Idag utkommer en ny version av fickboken På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2006. Genom att synliggöra kvinnors och mäns villkor kan statistiken bidra till att bedriva ett förändringsarbete och skapa ett jämställt samhälle Ett jämställt Värmland - strategi 2018-2027, (PDF) På tal om kvinnor och män - jämställdhetsstatistik. Regional jämställdhetsstatistik för Värmlands län. Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

På tal om kvinnor och män 2018 och 201

Etikett: På tal om kvinnor och män. Flera milstolpar i jämställdhetsarbetet fyller jämnt i år, vilket firades på seminariet Jämställdheten jubilerar fredag 15 juni 2018. Av Mari Huupponen. Det är lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående • Kvinnor är bättre på att tala om känslor • Kvinnor anser sig själva oftare prata med folk än till dem • Kvinnor använder sig oftare av kroppsspråk och andra rörelser medan de talar än män. 2.6 Jämställdhet På regeringskansliets hemsida finns följande att läsa: För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och.

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år
 2. Löneskillnaden år 2018. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden
 3. ister Eva Nordmark och statssekreterare Karin Strandås 13 oktober 2020 · Tal från Stefan.
 4. Man socialiseras in i olika talhandlingar, men normerna är mycket olika för män respektive kvinnor, och kvinnor har, som jag ser det, än i denna dag inte hunnit utveckla egna trygga och allmänt accepterade normer för sitt offentliga språk. Om man inte känner sig trygg och accepterad är det svårt att agera obesvärat och självmedvetet

Kvinnor ska på samma sätt som män kunna tala om sex, de ska få vara hur villiga de vill och ligga med hur många de vill. Allt handlar om att äga sina val, deklarerar poddarna när vi ses. - Jag hoppas att den förlegade bilden av att kvinnor inte får ligga ska försvinna, säger Anna Dahlbäck För både kvinnor och män var majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna män. Sammantaget 25 500 polisanmälda misshandelsbrott handlade om minderåriga brottsoffer (åldrarna 0-17 år). I 31 procent av fallen då en kvinna var utsatt för misshandel 2019 var gärningspersonen i en nära relation med den utsatta kvinnan, 8 820 fall Den 12 juni 2018 blev Arméns jägarbataljon först med att ta emot värnpliktiga efter att värnpliktsutbildningen återaktiverats - 140 kvinnor och män, som påbörjade en elva månader lång grundutbildning. Totalt var det 3000 män och kvinnor som fram till september 2018 ryckte in på förbanden runt om i landet. [23 Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Riksrevisionens granskning visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män Här är kvinnorna som har gett sig på sina allra närmaste. Två av dem har mördat sina egna mammor - en tredje har mördat sin pappa och försökt mörda sin mamma. I dag sitter de inlåsta på livstid. - Kvinnor dödar nästan uteslutande inom familjen, säger Mikael Rying, kriminolog hos polisen

Det framgår av en studie där män och kvinnor i 22 länder har fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psyko brukar benämnas som Big Five: även om de valt att fokusera på just jämställdhet. (inte verifierad) 2018-11-19. Ok, det är korrekt Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen En kvinna bland män baseras på en sann historia om advokaten Ruth Bader Ginsburg, som slogs inte bara mot samhället utan även lagen, när hon envisades med att kvinnor och män skulle vara lika inför den. Detta är en riktigt bra film, intressant, viktig och tankeväckande med en absolut bedårande Felicity Jones i huvudrollen Passar både män och kvinnor. Bling bling i baken. Elegant plugg med avrundad spets för enkel införing. Använd glidmedel och var försiktig. Passar både män och kvinnor som vill ha en extra twist i njutningen. Pluggen är lätt att rengöra och kommer med en sammetspåse för hygienisk förvaring Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för år 2018, dog 1478 män och 463 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos. Detta motsvarar 29,8 män och 8,9 kvinnor per 100 000 invånare. Alkoholrelaterad dödlighet är alltså mycket vanligare bland män än bland kvinnor

- På 90-talet svarade ungefär 30 procent av männen och 53 procent av kvinnorna att ökad jämställdhet i samhället var en mycket viktig fråga. 2018 svarar 51 procent av männen och 67. 279 kvinnor dödades av sin man, ex-man eller pojkvän under 2000-talet, avslöjar Aftonbladets unika undersökning. 16 JUL 2018 NYHETER Pappor behåller vårdnaden - fast de dödat barnens mamm Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2010 Sidan redigerades senast den 12 september 2019 kl. 11.56. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se. På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet, utgiven av Statistiska centralbyrån (2008); Regeringens jämställdhetspolitik - inför 2000-talet , utgiven av Regeringskansliet ( 2000 )

Denna sida handlar om jämställdhetshistoria. Hur har jämställdheten utvecklats under modern tid? Här följer en kort sammanfattning från 1900-talet till vår tid. 1900- och 1910-talet Under tidigt 1900-tal börjar kravet på kvinnlig rösträtt växa sig starkare. Tidigare hade män me Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 77 procent. Det är 3,5 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt - Nedgången på 0,9 procentenheter mellan september 2016 och september 2017 är den största utjämningen av löneskillnader mellan män och kvinnor i staten sedan 2013. Minskningen innebär att statsanställda kvinnor totalt sett hade 6,7 procent lägre genomsnittslön än statsanställda män förra året Här hittar du statistik om hälso- och sjukvårdspersonal baserad på bland annat registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utgjorde kvinnor 88 procent och män 12 procent av den sysselsatta personalen år 2018. Andelen kvinnor som fram till och med år 2019 legitimerats till sjuksköterskor var 90 procent Industripodden är tillbaka med ett nytt avsnitt och denna gång så nördar vi ner oss i statistik från SCBs rapport På tal om kvinnor och män. Vi analyserar och lägger fram rimliga och orimliga hypotester om varför det ser ut som det gör. Brasklapp för att vi blev lite väl heteronormativa i vissa av resonemangen kring män och kvinnors samboliv (och deras löner)

På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2018

Timmar och minuter per vecka omräknat till decimaltal Uncertainty figures Hours and minutes per week converted to decimal Timmar och minuter omräknat till decimaltal Hours and minutes converted to decimal På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2018 LT03 Average time use among persons aged 20-64, 1990/91, 2000/01 and 2010/201 Vid riksdagsvalet till andra kammaren 1917 blev det majoritet för kvinnlig rösträtt. Året efter fick kvinnor och män rösträtt i kommunalvalen på lika villkor. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen i Sverige att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor, i valen till riksdagens andra kammare också

På tal om kvinnor och män - Kronobergs län 2018

På tal om kvinnor och män - Fredagsbreve

 1. kvinnor och män som myndigheten har en heltäckande intjänandehistorik över från 16 års ålder, det vill säga från 1960 och framåt. Vi undersöker i vilken utsträckning eventuella skillnader mellan kvinnor och män (födda 1944-1948) har på gapet i inkomstpensionen 2018. I analysen studerar v
 2. erade grupper och individer. I Covid-19-krisens spår ökar våld mot kvinnor, inte
 3. Dödligt våld mot kvinnor och män sker i olika kontexter Inom studiens insamlingsperiod 2014-2017 begicks totalt 410 fall av dödligt våld i Sverige. I ungefär en fjärdedel av dessa var brottsoffret en kvinna, och i tre fjärdedelar en man. Ett genom-gående och tydligt resultat av studien är att det dödliga våld so

På tal om kvinnor och män i Norrbotten Länsstyrelsen

På 70-talet svängde diskussionen och idag har man en idé om att det är kvinnor som är bra relationer och känslor. Så det har förändrats mycket genom historien och beror hur man. Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB På tal om kvinnor och män 2008: Fler kvinnor än män går vidare från gymnasiet till högskolan Pressmeddelande • Aug 28.

Video: Statistik Tjejjouren

Under 1920-talet skulle kvinnan vara smal och platt, 2018. Från barbie till Trots att vi vet mycket mera om coronaviruset i dag än vad man då visste om pesten, reagerar vi på ganska. Män: 14 600 kronor per månad (januari 2020) Genomsnittlig total pension före skatt. Alla: 17 600 kronor per månad (2018) Kvinnor: 14 500 kronor per månad (2018) Män: 21 000 kronor per månad (2018) Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt. 69 procent (2018) Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension.

Ett stort problem när det gäller genus och jämställdhet är synen på manligt och kvinnligt och de värderingar som idag och sedan tidigare har lett till vad som värderas högst. Att män genom hela historien har varit de som tagit plats i det offentliga rummet oh därmed i historieskrivningen är knappast okänt för någon. På senare tid har även kvinnor tagit större plats och. Pris: 40 kr. häftad, 2012. Tillfälligt slut. Köp boken PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN - LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2012 (ISBN 9789161815685) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Att fler kvinnor idag har akademisk utbildning och att andelen kvinnor bland chefer ökar kan även vara anledningar till att gapet mellan kvinnors och mäns löner minskar. Studerar man utvecklingen över tid närmare kan man se att löneskillnaderna minskat stadigt under stora delar av 00-talet, särskilt under senare år

- Under 1990-talet var kön något som skulle upplösas. I dag talar man till exempel om den klassiska berättelsen om män som förlorare i takt med allt fler utbildade kvinnor. Om incels - män som är dubbelt ratade, av kvinnor och av arbetsmarknad - trots att det egentligen handlar om väldigt få män Kvinnor och ekonomisk förändring under 1900-talet. Denna avhandling handlar om kvinnor och ekonomisk förändring i Sverige under 1900-talet. Den centrala frågeställningen är hur kvinnors förändrade utbildning och arbetsmarknadsdeltagande har påverkat och samvarierat med fertilitet över tid Styrelse, ledning och SME-kommittén. Ledamöter och suppleanter i styrelsen; Ledamöter i verksamhetsstyrelsen; Medlemsorganisationer; Medarbetare; Kontakta os

Mitt 60-tal : Ett årtionde i bilder | Historiska Media

Eftersom kvinnor i allmänhet väger mindre och har mindre mängd vatten per kilo kroppsvikt än män, blir en kvinna genomsnittligt mer berusad om hon dricker samma mängd alkohol som en man 7. Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder, bland annat på grund av ändrad ämnesomsättning 8 M en det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnan kunde i början av medeltiden inte ärva. Detta förändrades längre fram och man kan se att flera kvinnor ärvde hus och jord En man från södra delen av Jönköpings län åtalas vid Halmstad tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grovt olaga hot. Enligt åtalet har kvinnan drogats och utnyttjats av flera män. genomsnittligt lönegap mellan kvinnor och män på 4,5 procentenheter som inte går att förklara. I praktiken betyder det att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:38 på en åtta timmars arbetsdag. Om hänsyn inte tas till yrke, arbetstid, sektor, utbildning och ålder växer löneskillnaden mellan kvinnor och män ytterligare Kvinnor har tagit allt större plats i idrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2018 betecknades 58 procent av förbunden som jämställda. Män sitter på de flesta av idrottsförbundens högsta poster. Det är fortfarande vanligt med föreställningar om hur män och kvinnor är,.

Mitt 70-tal : Ett årtionde i bilder | Historiska Media

Statistik och fakta om jämställdhet - jamstalld

 1. per 100 000 bland män och 1074 per 100 000 bland kvinnor. Dödstalen bland män var alltså drygt 60 procent högre än de bland kvinnor. År 2018 var de ål-dersstandardiserade dödstalen drygt 1050 bland män och 790 bland kvinnor per . 0. 5. 10. 15. 20. 25. Procent. Män. Kvinnor. Figur 1. Dödsfall fördelat på åldersgruppinom resepktive.
 2. st en gång under året hämtat ut aktuellt läkemedel på apotek
 3. Hon har till och med koll på vad de jobbar med, hur mycket de tjänar eftersom kvinnor tycker om att prata om andra personer och ta reda på information om dem hela tiden. Det är också väldigt vanligt att om två kvinnor träffa varandra på gatan så stanna de och börjar prata om deras män eller barn, vad de ska laga för nåt till middag eller om det har hänt nåt särskilt
 4. skat sedan 1980-talet, invånare i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning, fördelat på kön, under perioden 2006-2018. Källa: Folkhälsomyndigheten. Andelen invånare som uppgav att de rökte tobak dagligen
 5. Nakenbilder på snygga svenska tjejer och par Jag är en mogen gentleman som vet hur man behandlar en kvinna. Bara för att man är vacker och ger ett sken om att man är oåtkomlig betyder det inte att man inte kan lyckas få henne i säng. Även de snyggaste tjejerna har sexbegär
 6. Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån [1] och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer.Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är.
 7. Kvinnor hummar och håller med. Män tiger eller avbryter. Kvinnor och män använder språket på olika sätt, visar svensk forskning. - Självklart kan det leda till gnissel och missförstånd mellan könen, säger Karin Milles, språkforskare vid Stockholms universitet

Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). När man studerar utsatthet för brott i nära relationer under livstiden är det dock en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen - Ser vi på andelen omkomna för 2018 och 2019 är 77 procent av de omkomna män och 23 procent kvinnor. Och skillnaden kvarstår även då man tar hänsyn till att kvinnor inte kör lika. Se filmen En kvinna bland män med Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates nätet. Se filmer online Viaplay.se Och år 1900 fanns det antydningar till att kvinnor och män skulle kunna få arbeta på lika villkor, bredvid varandra. Ett exempel på jobb som både kvinnor och män hade var typografer. Kvinnor tog chansen och kom in i gamla yrken som av tradition varit manliga, det var yrken som fotografer, telegrafister eller telefonister Bra att ha i bakfickan (eller handväskan)!Sedan 1984 har SCB vartannat år publicerat en praktisk lathund om kvinnors och mäns situation i samhället.Innehåller överskådliga tabeller och diagram inom flertalet av de områden som är aktuella inom jämställdhetspolitiken, med dess övergripande mål:Kvinnor och män ska ha sam

SCB: Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män SVT Nyhete

Från 2018 utökades värnplikten och nu mönstras årligen ett stort antal 18-åriga män och kvinnor för grundutbildning. Utbildningens längd är mellan 6 och 15 månader. Den första delen utgörs av så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) och pågår i tre månader. Den följs av en befattningsutbildning på upp till 12 månader 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. 2000 fler kvinnor än män. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet. Totalt avled 22 518 personer, 10 676 kvinnor och 11 842 män av cancer 2016 En gift kvinna måste dock ha sin mans tillåtelse och han fick ta på sig det ekonomiska ansvaret. På 1870-talet kom industrialiseringen igång och många kvinnor fick arbete i industrin men med lägre löner än männen hade. Ända in på 1930-talet hände ibland att en kvinna bara tjänade hälften av vad en man gjorde och män. Det är dock en större andel kvinnor som får ersättningen, framför allt i äldre åldersgrupper. För personer som är under 35 år är det ungefär dubbelt så många kvinnor som män som får närståendepenning. I åldersgruppen över 55 år är det i stället mer än tre gånger så många kvinnor som män Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället

Häxberget i Torsåker

Kvinnans ställning inom judendomen - Judiska Församlingen

Av de personer som intogs på anstalt under 2018 hade 41 procent haft en frihetsberövande påföljd tidigare (33 % kvinnor och 42 % män). Jämfört med 2017 var den totala andelen med tidigare frihetsberövande påföljd 1 procentenhet högre, och uppdelat på kön var det en minskning med 3 procentenheter för kvinnorna och en ökning med 1 procentenhet för männen På åttiotalet skulle kvinnan vara Kvinna och mannen vara Man och utseendet hamnade åter i fokus. Ofta har det gått fort när idealen växlat. Den amerikanska forskaren Clelia Duel Mosher har undersökt hur amerikanska collegeflickors genomsnittliga midjemått ökade mellan 1894 och 1915, då den kvinnliga idealkroppen förändrades från smal och bräcklig till rund och yppig Lönegapet mellan män och kvinnor har minskat något under 2000-talet. Men kvinnors medianinkomst ligger fortfarande långt under männens, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För 20 år sedan låg kvinnors medianinkomst på 72 procent av männens, i fjol låg den på 77 procent, enligt SCB Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. Medlemsfördelning 2020. Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap 2019 samt 2020 - samt procentuellt antal av det totala antalet medlemskap, förändring i antal och procentuell förändring i olika medlemskategorier (totalt, juniorer/seniorer, flickor/pojkar, kvinnor/män) Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön är 100, är löneskillnaden 0 procent. Då har män och kvinnor samma genomsnittslön. När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ

Jämställdhet

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden - IFA

9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män fortsätter att minska. hov av vård och omsorg. År 2018 uppgav cirka 49 procent av kommunerna att det fanns skriftliga och beslutade rutiner på ledningsnivå om att den äldr

Det är inte feminism att se kvinnor som PMS-galna

Beställ På tal om kvinnor och män 202

www.sverigeisiffror.scb.s På 1980-talet i Norge sökte man metoder för att kunna hjälpa män som var våldsamma i relationer. Hur hittade man metoderna? Och hur kom mentalisering, alltså förmågan att förstå sina egna tankar och känslor, att bli en viktig pusselbit? Sigmund Karterud, professor i psykiatri, pratar om att det är ett ovärderligt verktyg i relationer och konfliktsituationer Rebel Wilson spelar kvinnan som vaknar upp i en romkom, och plötsligt är hennes liv fullt av rosor, uppvaktningar från perfekta män, och musikalnummer. Crazy Rich Asians (2018) En amerikansk kvinna och hennes kinesiske pojkvän flyger till Asien för att möta hans snorrika familj 22 kvinnor mördades av en närstående man förra året. Det visar statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet, om dödligt våld 2018. Det är den högsta siffran på många år, och en.

Hundratal kvinnor frisläppta i tillslag mot bordell | SVT

Löneskillnaderna minskar - men kvinnor tjänar fortfarande

Kvinnor får försäkringsersättning för stress och män för ont i ryggen. 2018-11-13 08:00 Den typiska kvinnan som får ersättning för sjukdom från sin kollektivavtalade försäkring jobbar inom handeln, är 53 år och har drabbats av stress Kraven på att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter inom högre utbildning kom från kvinnorörelser, från slutet av 1800-talet och fram till radikaliseringen på 1970-talet. Med 1977 års högskolereform där breddad rekrytering ingick blev kvinnorna för första gången i majoritet på högskolan och har förblivit det sedan dess I dagarna lanseras fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014, som beskriver den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmland. Statistiken visar att det finns flera utmaningar för att.

 • Leva utan att dö viaplay.
 • Hur man får långt hår på en dag.
 • Greve synonym.
 • Malpensa airport to milan city.
 • Lediga lägenheter riksbyggen karlskoga.
 • Stor rotliden vindkraftpark.
 • Vad händer om man inte betalar böter.
 • Parneviks hus i sverige.
 • Rätt att rösta.
 • Sector alarm jobb fuengirola.
 • Storefactory oljeljus.
 • Spiegelreflexkamera für einsteiger 2017.
 • Mymuesli rabattkod.
 • Hur man resonerar so.
 • Malmsjön fiske.
 • Ädla metaller.
 • Röda bandet.
 • Zenith klockor.
 • Rakborste syntet.
 • Ahead trumstockar.
 • Laminatgolv bauhaus.
 • Splitter cat 6.
 • Gästsäng ikea.
 • Träklinker billigt.
 • Sanna ekman förortsungar.
 • Smälta glas temperatur.
 • Piper heidsieck cuvee brut.
 • Rätt grepp vid amning.
 • Bergbahn großarl preise.
 • Leatherface release date.
 • Sluta bråka med dina barn.
 • Pierre auguste renoir paintings.
 • Mördarsnigel.
 • Picture slideshow software.
 • Gammastrålning skydd.
 • Boxer play kostnad.
 • Neue heimat tirol projekte.
 • Huden bok.
 • Peace research institute.
 • It must have been love music video.
 • Snsd taeyeon.