Home

Kulturbryggan beviljade stöd

Kulturbryggan har beviljat stöd till sina egna

 1. Den statliga stiftelsen Kulturbryggan delfinansierar olika kulturprojekt med hjälp av en bedömarpool på 30 personer. Som bedömare får man sedan årssiftet inte själv söka stöd
 2. sta barnen Pressmeddelande • Maj 08, 2014 08:43 CES
 3. Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 11 491 000 kronor till 15 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 1 juni 2020. Deadline för dialog Publiceringsdatum: 2020-03-17. Nu har deadline för att etablera en dialog passerat
 4. Kulturbryggan beviljar drygt 8,5 miljoner tis, apr 29, 2014 11:10 CET. Kulturbryggans kommitté har den 28 april beslutat fördela 5,1 miljoner i Genomförandestöd V och 3,4 miljoner i Startstöd VII till 50 kulturprojekt. Kulturbryggans stöd går till nyskapande kulturprojekt, i huvudsak hos det fria kulturlivet

Kulturbryggan ska även samverka med andra finansiärer och verka för en breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet. Kulturbryggan består av en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra ledamöter . Kulturbryggan beviljar stöd till Kan själv! - ett pedagogiskt utvecklingsarbete för de minsta barnen to, maj 08, 2014 08. Kulturbryggan. Kulturbryggan är Musikverket delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur,. Beviljade stöd. Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd

Kulturbryggan beviljar stöd till Kan själv! - ett

Däremot kom Kulturbryggan att bevilja stöd till flera projekt Kulturbryggan ska i beslut om bidrag ange vilket ändamål bidraget beviljas för och vilka. Kulturbryggan beviljar drygt 8,5 miljoner ti, apr 29, 2014 11:10 CET. Kulturbryggans kommitté har den 28 april beslutat fördela 5,1 miljoner i Genomförandestöd V. Beviljade bidrag Kulturbryggan beviljar drygt 8,5 miljoner Kulturbryggans kommitté har den 28 april beslutat fördela 5,1 miljoner i Genomförandestöd V och 3,4 miljoner i Startstöd VII till 50 kulturprojekt. Kulturbryggans stöd går till nyskapande kulturprojekt, i huvudsak hos det fria kulturlivet. Totalt bedömdes 144 ansökningar o Beviljade stöd till ungdomsorganisationer vt 2020 Aktiv Ungdom Stockholms län211 647 krAstronomisk ungdoms stockholmsdistrikt208 238 krBirka Scoutdistrikt128 580 krEqumenia Stockholm185 037 krFältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland172 916 krKFUM Stockholm Gotland845 730 krPingst Ung i Stockholms län241 287 krPopkollo Sto personer har ansökt och beviljats stöd av Kulturbryggan. Hela kulturområdet omfattas av bidragsgivningen, men det finns en klar övervikt för scenkonstområdet, medan litteratur/tidskrifter, Ett betydande antal beviljade projektbidrag från 2011 och 2012 kommer dock att återrapporteras först under 2013 och eventuellt inte förrän 2014

Kulturbryggan - konstnarsnamnden

Kulturbryggan har beviljat mer än en miljon kronor i projektstöd till Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling söder om Umeå till ett projekt där konstnärer ska göra konst för daggmaskar och andra småkryp. På lång sikt undergräver dock kulturbyråkratin sin egen existens om den fortsätter att bevilja stöd till låtsasprojekt att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, projekt som söker genomförandestöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare, att om ni beviljas ett bidrag på 200 000 kr måste ni ha en godkänd revisor Med stöd av: Kulturbryggan Plats: Inkonst Malmö. Premiär: onsdag den 23 mars 2016Intentionen med föreställningen Våld & pedagogik sägs vara att få den övertygade pacifisten att knyta näven och den stenkastande aktivisten att tänka om Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat ekonomiska understöd till rederierna Viking Line och Tallink Silja för att trygga trafikförbindelserna mellan Åland och Sverige, såsom Nya..

Kulturbryggan - Rapport över försöksverksamheten 2013 download report. Transcript Kulturbryggan - Rapport över försöksverksamheten 2013Kulturbryggan - Rapport över försöksverksamheten 201 Kulturbryggan, en del av statliga Konstnärsnämnden, har beviljat 1,9 miljoner kronor i strukturbidrag till etablering av multidisciplinära produktionsplatser för konst och kultur på Aejlies. Enligt planerna ska det investeras i verkstäder för hård- och mjukslöjd, ateljé, utställningslokal och kontorsplatser Kulturbryggan är ett särskilt beslutsorgan inom Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Detta är Kulturbryggans officiella sida på Facebook. På den här sidan kan du få information om Kulturbryggans verksamhet. Kommentarer som görs på den här sidan blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras Kulturbryggan ger stöd till dem som redan har Nyligen delades 7 miljoner skattekronor ut till kulturprojekt som redan finansieras med privata pengar. Kulturbryggan är en utredning tillsatt av regeringen om formerna för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet; Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Kommittédirektiv 2010:77. Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet

Kulturbryggan beviljar drygt 7,5 miljoner - Cisio

Kulturbryggans första Startstödsomgång är avgjord, och innebär att 44 olika projekt sammanlagt får dela på 6 miljoner kronor. Cirka 300 ansökningar har behandlats Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet . Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 . Sammanfattning. Kommittén ska bl.a. lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet

Kommittén Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04) Beteckning: Ku 2010:04 Departement: Kulturdepartementet Senast ändrad: 2016-11-04 Status: Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-0 Information om stöd till natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer i renskötselområdet. Tillfälliga stöd och utlysningar Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid

Kulturbryggan beviljar drygt 8,5 miljoner - Kulturbryggan

 1. I Jordbruksverkets nationella handlingsplan finns information om kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar och stöd till samarbeten. Den största delen av vårt arbete i handlingsplanen handlar om kompetensutveckling och rådgivning för att öka kunskapen hos de som är verksamma på landsbygden och få bättre effekter av de åtgärder som finns inom programmet
 2. För att ett stöd ska beviljas för maj, ska nettoomsättningen i maj ska vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Dessutom är det ett krav att företaget både: bedriver näringsverksamhet i Sverige vid prövningstillfälle
 3. . Vi får många frågor om hur det går för de som tar del av stödet för korttidsarbete och hur vi har arbetat med uppd..

Kulturbryggan kontakt — kulturbryggan är en alternativ

Nedan listas de ansökningar som beviljats stöd i den särskilda utlysningen av kulturstöd med anledning av coronapandemin. OrganisationBelopp krBild och form Stiftelsen Parken120 000Stiftelsen Tensta konsthall100 000Konsthantverkarna Stockholm ek.för.50 00 Beviljas stöd för att delta i standardiseringsarbete för produkters användbarhet och tillgänglighet. 246 800 kr Astma- och allergiförbundet Beviljas stöd för att bedriva rådgivning via telefon och webb om hur man minskar risken för allergi vid köp av till exempel smink, tvättmedel, hygienpro-dukter, byggmaterial och vid resor Beviljade projekt. Listor över samtliga projekt som har fått ekonomiskt projektstöd från Musikverket, grupperade per ansökningsomgång. Senaste ansökningsomgången. 2020:1; Flera samarbetsprojekt som har fått ekonomiskt stöd från Musikverket möter publiken i sommar

Sök bidrag inom konst och kultur - Kulturråde

 1. Digital fil(m)distribution för kvalitetsfilm beviljas 480 000 kronor från Kulturbryggan! Biografcentralen gillar att gå från ord till handling! I december förra året publicerades 5 välbesökta blogginlägg kring digital filmdistribution här på bloggen, skrivna av Jonas Söderqvist, projektledare, vilket i sin tur ledde till att vi sökte Genomförandestöd i september 2014 från.
 2. isterns anvisningar 2 april, 2012 by Gästskribenter Igår blev jag återigen upprörd över denna kultur
 3. Beviljade projekt 2018. Ändamålet ska uppnås med ett individuellt stöd via en arbetscoach som kan stödja individen på dennes väg närmare arbetsmarknaden. Kontaktperson: Raéd Shaqdih e-post: raed.shaqdih@gmail.com. Nya nätverk för jobb på landet, Hela landet
 4. Beviljade stöd. Granskad: 9 november 2018. Hjälpmedel. Lyssna; Här publiceras de projekt som har beviljats stöd för jämställda offentliga miljöer. Projekten är indelade i olika kategorier. Metodutveckling. Resan till den jämställda platsen; Jämställt medskapande - utformning av offentliga parkmiljöer
 5. Beviljade stöd och bidrag . Under de senaste tio åren har nätverket Världsklass Uppsala stöttat mer än 200 evenemang med över 40 miljoner kronor - arrangemang och initiativ inom vetenskap, sport och kultur. Från och med år 2020 beviljar man även bidrag till samhällsnyttiga initiativ
 6. Beviljade stöd . Varje år fördelar Västra Götalandsregionens kulturnämnd omkring 1,3 miljarder kronor i kulturstöd. Det finns två huvudsakliga typer av ekonomiskt stöd som nämnden arbetar med: uppdrag och projektstöd. Klicka på Ekonomiska stöd i menyn om du vill veta mer om vad stöden innebär

Beviljade stöd

Två svenska filmare har av regeringen utsetts till ledamöter i kommittén Kulturbryggan Gothenburg Film Studios is a film production complex located centrally in Gothenburg Sweden - right in the heart of Scandinavia. Spanning over 10,000 square meters, we host 45 film related companies, 3 studios and accompanying facilities including production offices

Beviljade stöd - Filmgotland

Beviljade bidrag - Kulturråde

Filmbasens beviljade stöd 2018. Under 2018 har Filmbasen delat ut projektstöd i tre omgångar - med deadline den 10 januari, 4 april och 12 september. Totalt har vi tagit emot 298 ansökningar om stöd. Av dessa har 48 filmprojekt beviljats ekonomiskt stöd, 10 coachstöd och 23 teknikstöd Ekonomiskt stöd. Grundläggande utkomststöd kan beviljas enskilda personer eller familjer som bor eller vistas i Mariehamn då deras inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna Byggnadsnämnden beviljar den del av ansökan som avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). Kontrollansvarig Beslut om det behövs kontrollansvarig i ett ärende fattas av byggnadsnämnden i beslutet om lov

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla projektidéer Vi kan bevilja stöd till projektets administrativa kostnader och lönekostnader, under förutsättning att de har en direkt anknytning till projektet. Du kan ansöka om högst 500 000 danska kronor, men det är bra att bilda sig en uppfattning om den typiska storleken på det stöd vi beviljar innan du söker. Läs mer under beviljade projekt Nya projekt som blev beviljade stöd i juni 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. I den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029 Beviljade stöd 2017. Här presenterar vi alla filmer som fått stöd beviljat under 2017. Ett projekt kan totalt få upp till 150 000 kronor i stöd. Stödet delas ofta ut i etapper, därför är det högsta beviljade beloppet under 2017 100 000 kronor Stöd från Fpa Typiska livssituationer då kunderna kontaktar FPA är när ett barn föds, när man börjar studera, när man blir sjuk, när man blir arbetslös och när man går i pension. Arbetsgivarkundernas FPA-ärenden har i allmänhet att göra med deras anställdas sjukfrånvaro, föräldraledigheter och företagshälsovård För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen

Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04) Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2013 . Förlängd tid för uppdraget Beviljade stöd Utställningar Konstprojekt Hitta till konsten Program och pedagogik Barn och unga Om oss Kontakt In English Suomeksi Beviljade projektstöd. Gör en sökning i projektbanken för att hitta inspiration till ett eget projekt, eller för att. Innehåll................................................................................................................. 3 Föror Efter att kommissionen förlängde det temporära undantaget för statligt stöd med ett halvt år beslutade statsrådet att förlänga stödets giltighetstid till den 30 juni 2021. Stödet beräknas utifrån företagens fasta kostnader och beviljas inte för investeringar eller produktionsinsatser Beviljade ansökningar. Här presenteras vilka ansökningar som blivit beviljade stöd. 2017 2018. Kabelvägen 5 SE-364 43 • Alstermo • Sweden Switchboard +46 481 508 80. E-mail: info@amokabel.com . Om amokabel. amokabel Arbeta hos oss Kontakt. Press/media. Kataloger Film Nyheter

Kulturstipendier, Skrivartävlingar & Författarstipendie

 1. Halmstads Idrottshistoriska förening beviljas stöd för hyra samt för försäkringskostnader. 83 053. Garnisons- och Luftvärnsmuséet. Att utveckla muséet från ett traditionellt regementsmuseum till ett mer samtidsenligt och relevant. 70 00
 2. Formas generella villkor för medel som fördelas till forskning och innovation gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat
 3. skar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna

Kulturbryggan 2020 — kulturbryggan har beviljat bidrag

 1. Bodens kommun beviljade stöd till 5-åriga Eija och hennes familj. Nu dras den livsviktiga assistansen in. Foto: Filip Hannu/SVT. 5-åriga Eijas livsviktiga assistans dras in av Bodens kommun
 2. Borgen beviljas i enlighet med de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen antagit med anledning av coronakrisen. Kommissionen har godkänt villkoren i det statliga garantiprogrammet för rederier och att borgen beviljas för 90 procent av lånen
 3. isteriet ; Kommunikations­
 4. över utredningen Att angöra en kulturbrygga: till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet och nedan följer våra synpunkter. Kulturbryggans verksamhet har pågått under knappt två år och RSM inser svårigheten i uppdraget att utvärdera nyligen påbörjad och pågående verksamhet då de full
 5. Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04) Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014 . Förlängd tid för uppdraget

Kulturbryggan beviljar sex miljoner. Publicerad 2011-06-17 Kulturbryggans första Startstödsomgång är avgjord, och innebär att 44 olika projekt sammanlagt får dela på 6 miljoner kronor Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen 47 medlemsföreningar har tillsammans beviljats drygt 1,5 miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen

Beviljade bidrag kulturbryggan kulturbryggan har

Title: Beviljade stöd 2018 Author: DEI4084 Created Date: 1/21/2019 1:22:30 P Beviljade stöd från Landsbygdsprogrammet Välkommen till Visby stift. Visby stift - stiftet där solen aldrig går ner. Personal Klinte Prästgården 1:1 har vi gjort en röjningsinsats 4,1 ha för skogens miljövärden med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019 Sök stöd. Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar Förutom stöd enligt GBER kan vi ge stöd enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/2013). Den här typen av stöd kallas också de minimis-stöd. Om vi beviljar stöd av mindre betydelse i ett erbjudande, framgår det i utlysningstexten och i beslutet Stöd till barn som är anhöriga. Även barn ger ibland omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar att beakta dessa barns behov (5 kap. 7 § HSL)

Här kan du se vilka stöd som Svenska Filminstitutet har beviljat. Använd sök och filtrera om du vill få fram beviljanden bara för ett visst stöd Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Beviljade stöd 2016 . 2 (7) Next step Verksamhet: Cykelkurser för nyanlända Beviljat belopp: 10 125 Kontaktperson: Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi Diarienummer: KS 2016/0387 . Arkösunds intresseförening Verksamhet: Aktiviteter för ensamkommande vid Sköldviks asylboende Nytt kulturprojekt beviljas stöd. Publicerad 15 augusti 2017. Länsstyrelsen har beviljat Kulturskolan 520 tusen kronor i stöd till ett nytt kulturprojekt

Jordbruksverket har beviljat ett stöd som täcker upp till 67 procent av kostnaderna för förstudien, som högst 70 252 kronor. Hela förstudien har en budget på 100 000 kronor. Resterande står Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal för och Åmåls kommun i form av Anna Hjelmbergs arbetstid insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, med fokus på väsentliga förändringar och på skillnader mellan män och kvinnor. personlig assistans fortsätter att öka och det beror både på att fler beviljas insatsen och att dessa personer beviljas fler timmar

Efter att kommissionen förlängde det temporära undantaget för statligt stöd med ett halvt år beslutade statsrådet att förlänga stödets giltighetstid till den 30 juni 2021. Stödet beräknas utifrån företagens fasta kostnader och beviljas inte för investeringar eller produktionsinsatser Funka beviljar särskilt pedagogiskt stöd för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Om du har en tillfällig skada eller tillfällig funktionsnedsättning, omfattas du inte av det stöd som beskrivs på den här sidan. Kontakta din institution för frågor om tillfälligt stöd Organisationen beviljas stöd för att underlätta för konsumenter att välja livsmedel framställda av äkta råvaror. Under 2016 ska man utveckla webbplatsen, ta fram strategi för att öka kän-nedomen om Ä-märket samt öka närvaron på sociala medier. 400 000 Gröna Bilister Organisationen beviljas stöd för att bidra till at Stöd för lokal journalistik 2020 OMRÅDE/TIDNING BEVILJAT STÖD BLEKINGE Olofström Blekinge Läns Tidning 1 000 000 kr Ronneby Blekinge Läns Tidning 1 000 000 kr Sölvesborg Blekinge Läns Tidning 1 000 000 kr DALARNA Gangnef Siljan News 427 500 kr Leksan

Tack vare gåvor från människor och företag kan Cancerfondens forskningsnämnd bevilja anslag till ett stort antal ansökningar. Här hittar du alla beviljade anslag för forskning sedan 2013. Forskningsnämndens senaste anslagsbeslut. En del stöd går att söka löpande.. Stödberättigade kostnader för bidrag beviljade med stöd i förordning SFS 2017:195. Allmänt om stödberättigade kostnader: •Kostnaden ska vara . faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska ha uppkommit och kunna återfinnas i bokföringen hos projektparten. Den får alltså inte vara upattad BEVILJADE STADSMILJÖAVTAL OMGÅNG 7 (2020) Huvudsökande och medsökande Åtgärder Motprestationer Totalbelopp (tkr) Beviljat stöd (tkr) Sluttid Borlänge kommun 1 Hagavägen etapp 2 och 3 (gc-väg 700 m, busshållplatser, ombyggnad av Hagarondellen) 2 Gång- och cykelväg Röda vägen (700 m, busshållplatser Kulturnämnden i Åbo beviljade på sitt möte i går stöd och stipendier åt kulturföreningar och privatpersoner. Bland de som stöds märks bl a Föreningen Granskaren som ger ut Finsk.

 • Unscramble svenska.
 • Humanity armband välgörenhet.
 • Tycoon transport deluxe.
 • Lackstift vw anwendung.
 • Kär orolig.
 • Används eller använts.
 • Sportkrönika hockey.
 • Everything everything maddy illness.
 • The predator film 2018.
 • Hur vet man om en reaktion är spontan.
 • Acavallo vs ogilvy.
 • Winchester replika.
 • Fastighetsanställdas förbund eslöv.
 • Staying alive filmmusik.
 • Εικονες για χρονια πολλα facebook.
 • Paradise hotel säsong 1.
 • Jobbcoach stockholm.
 • Brita zackari man.
 • Bürohilfskraft wien ohne ausbildung.
 • Silicea mag tarm gel recension.
 • Tel aviv charter.
 • Klockradio retro.
 • Plastflaska tillverkning.
 • Sjuka bilder.
 • Gifta sig själva.
 • Hur får jag tag i mina betyg från högskolan.
 • Hammare bauhaus.
 • Prenumeration blommor malmö.
 • Bojan sverige.
 • Mony marc.
 • Tiltrotator.
 • Franska modemärken.
 • Kopiera nyckel göteborg centrum.
 • Skampåle synonym.
 • Rasch geld verdienen.
 • Suburra season 2 release date.
 • Utförsäljning kakel.
 • Dubai mall activities.
 • Karta geocentrum uppsala.
 • Al aqsa mosken.
 • Prova på att dreja höganäs.