Home

Dominanta och recessiva anlag lista

Hej hittade en lista över dominanta anlag. Gå igenom om ni vill, och bocka av hur det stämmer på er. Dominanta anlag • Brun och grön ögonfärg dominerar över blå och grå. • Normal syn • Grop i hakan. • Skrattgropar i kinderna. • Förmåga att rulla tungan till ett rör Anlag som syns kallas för fenotyp. Anlag som du bär på men som inte syns kallas genotyp. För att ta reda på hur stor chans det är att ett an-lag ska framträda används korsningsscheman. Dominanta anlag skrivs med stora bokstäver och recessiva anlag skrivs med små bokstäver. Begrepp och svåra ord: Dominant anlag, recessivt anlag.

Smårolig lista..

Ett dominant anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär att det för vissa egenskaper räcker med att en individ fått ett arvsanlag från den ena föräldern för att egenskapen skall visa sig. Den som inte har egenskapen kan inte vara bärare på anlaget. Detta betyder inte att anlaget måste synas men endast att man måste bära på det. Motsatsen är ett recessivt anlag, som viker. Många sjukdomsanlag är recessiva. Oftast är det recessiva anlaget helt enkelt en gen som genom mutation blivit obrukbar, och inte längre går att använda som mall för att tillverka det protein som genen kodar för. Därför är förekomsten av ärftliga sjukdomar större i inavladade populationer, både hos djur och människor Anlag och egenskaper. Antalet kromosomer hos organismerna varierar från art till art. Detta antal ändras inte från en generation till nästa. Anlagen överföres med könscellerna, som vid reduktionsdelningen fått halv kromosomuppsättning. Vid befruktningen får det befruktade ägget fullt antal kromosomer Dominanta anlag. Syfte: Syftet med undersökningen är att se om man har mest dominanta respektive vikande anlag.Vi undersökte också antalet personer i gruppen som har dominanta respektive vikande anlag. Hypotes: Jag tror att båda jag och gruppen kommer ha flest dominanta anlag. Utförande: Först så jobbade vi enskilt.Vi fick en lista där vi fick ringa in om vi hade de dominanta eller de.

 1. ant arv. Korsningsschema. OBS för nedärvning av ögonfärg finn..
 2. anta flesta av
 3. anta anlag Do
 4. anta anlag pratar man om när det gäller genetiska sjukdomar (som man föds med), och vissa egenskaper som till exempel blodgrupp

dominant. dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) Varför är vissa anlag dominanta? En gen används som mall när cellen ska bilda ett protein. Genen avgör vilka egenskaper proteinet får. I exemplet med blomfärg hos ärtväxter är genen för blomfärg en (28 av 200 ord) Information om artikeln Visa Stäng Korsningsschema dominanta och recessiva anlag exempel Dominanta eller recessiva (vikande) anlag Det medför att vissa anlag oftare slår igenom. Ett exempel är brun ögonfärg. Titta på listan nedan och markera om du har dominant eller vikande anlag. Dominanta anlag * Brun och grön ögonfärg dominerar över blå och grå Dominanta och recessiva anlag. När hamstern har ett heterozygot anlag, såsom Pp, kan bara ett av de två arvsanlagen komma till uttryck. Det anlag som visar sig i fenotypen kallas för dominant anlag och betecknas med stor bokstav, i det här fallet P. Det anlag som inte kommer till uttryck kallas för recessivt och betecknas med liten bokstav: p Det markeras om man har ett dominant eller vikande anlag bredvid varje anlag på listan, med antingen ett D (= dominant anlag) eller ett V. Vissa anlag är dominanta (härskande) och vissa recessiva (vikande). De dominanta anlagen dominerar över de recessiva. Nu måste vi föra in två nya begrepp: dominant och recessiv

Dominant och recessivt - Genetik - Biologi - Träna N

Ett anlag anlag döljs vad av ett dominant anlag. Ett recessivt anlag kommer från en recessiv allel som är en allel som i ett genpar hos menas heterozygot individ som underordnar sig för den andra, dominanta allelen i paret. Den recessiva allelen ger alltså inte upphov till några färgpennor för vuxna egenskaper ho Dominanta och recessiva anlag. För att bättre förstå hur defekter kan komma fram genom inavel är det bra om man förstår vad dominanta och recessiva gener är. Det man ska veta är att många sjukdomsanlag (gener som ger sjukdom/defekt) är recessiva. De kan bäras dolt i kaninens arvsmassa (gener) utan att de gör kaninen sjuk Om vi bortser från svartbrun (anlaget A t) finns bara tre grundfärger: brun, fux eller svart. Hästens grundfärg styrs av olika kombinationer av dominanta (stor bokstav) och recessiva (liten bokstav) alleler, enligt enkel mendelsk nedärvning. E/e står för Extension, genen som styr baspigmentet till röd eller svart Dominanta och recessiva anlag? Är lite nyfiken på vilka färger som är dominanta respektive recessiva. Någon som är bra på detta får gärna svara. Vilket råder mellan svart och brun? Mellan gul och svart? Mellan mellan gul och brun? Fux är väl alltid recessivt (Fortsättning - Dominanta eller recessiva anlag). Det finns många dominanta anlag hos människor.Det medför att vissa anlag. oftare slår igenom.Ett exempel är brun ögonfärg. Titta på listan nedan och. markera om du har dominant eller vikande anlag.. DOMINANTA ANLAG

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Den här idéen du har är anlag till någonting stort, det känner jag på mig.; Det betyder att personer med dubbla anlag i genomsnitt har studerat två månader mer än en person utan sådant anlag iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord Dominanta och recessiva anlag. Börjar så smått lära mig vad som är dominant och recesivt ang färger, hittade länkar här på forumet som hjälper mig mycket, TACK

Färgavel - Dominanta & recessiva gener. Genpar - generna sitter två & tv Som vi nämnde i föregående artikel lite smått så kommer hälften av kaninungens anlag från mamma och andra hälften från pappa. Mamman och pappan har också dubbel uppsättning av gener,. Saknas anlaget, d.v.s. har man bara recessiva anlag, så blir man Rh-. Vi kan kalla det recessiva anlaget för d. Den som är Rh+ kan alltså vara DD eller Dd. Den som är Rh- är dd. I AB0-systemet finns det två dominanta faktorer: A och B. Finns båda, så kommer båda till uttryck. 0 är det recessiva anlaget. En person som är 0 har 00 recessiv. recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck. Motsatsen till recessiv är dominant. Gener styr egenskaper. De flesta (37 av 259 ord Lista över Dominant vs recessiva gener. Dominerande och recessiva gener gör var och en av oss olika. Våra fysiska egenskaper och vår mottaglighet för sjukdomar beror på en komplex vävning av DNA . Oavsett om en egenskap är dominant eller recessivt beror på de delar av en gen som är vanliga

Autosomala dominanta sjukdomar och effekten av olika genotyper ü Personer med två friska recessiva anlag (genotyp; aa): Personen är frisk och uppvisar inga sjukdomssymtom. ü Personer med ett dominant sjukdomsanlag (genotyp; Aa): Personen är sjuk eftersom det räcker med ett sjukdomsanlag för att bli sjuk vid en dominant sjukdom Resultat person dominant recessivt mamma pappa 1 R R R 2 R D R 3 R D D 4 R R R 5 D D D 6 R R R 7 R R R 8 R R R 9 R R D 10 R D D 11 D R D 12 D D R 13 R R R 14 D D R 15 R R R 16 R D R 17 R R R 18 D R R 19 D D D 20 R R R Denna tabell visar hur samtliga försökspersoner och deras föräldrar har anlag som är dominanta eller recessiva för lockigt respektive rakt hår Först och främst måste vi reda ut vad dominanta och recessiva anlag är. Anlag kommer i par och ett dominant anlag slår alltid ut ett recessivt. Det recessiva anlaget finns däremot kvar och katten kan föra det vidare. För att ett recessivt anlag ska visa sig måste det finnas i dubbel uppsättning, annars slås det ut av det dominanta.

För att kunna svara på fråga 3 och 6 behöver du veta hur dominanta och recessiva anlag fungerar. Dominanta anlag (starka anlag) vinner alltid över recessiva anlag (svaga anlag). Det finns oftast två av varje anlag/gen i varje kromosompar. Ett exempel: Bananflugan har två anlag för hur formen på vingarna ska se ut Om det sitter ett dominant anlag på den ena kromosomen i ett kromosompar, t ex ett anlag för normalt raka vingar, och ett recessivt på den andra kromosomen, t ex ett anlag för böjda vingar, så vinner det dominanta anlaget över det recessiva och det blir den egenskapen som kommer att synas

Biologi - Dominanta och recessiva anlag - Stud

Autosomalt dominant och autosomalt recessiv nedärvning Artikel Föräldrarna behöver dock inte själva vara drabbade av sjukdomen, utan kan bära anlaget på endast ena kromosomen. Albinism och cystisk fibros Även könskromosombundna sjukdomar kan vara recessiva eller dominanta. Exempel på könskromosombundet nedärvda sjukdomar. Arv kan vara dominanta, recessiva, autosomala och X-bundna. Det flesta av mina skrivna inlägg under den andra terminen har berört GI-kanalen. Därför tänkte jag fördjupa mig lite mer i ämnet molekylärbiologi så här medan jag hinner, innan den tredje terminen tar sin början

Klassisk genetik och genteknik - Nordic Gnostic Unit

Den recessiva allelen ger alltså . Vissa anlag är dominanta (härskande) och vissa recessiva (vikande). De dominanta anlagen dominerar över de recessiva. Detta innebär att en person med anlag för både brun och blå ögonfärg får bruna ögon därför att det bruna anlaget är dominant till skillnad mot det blå som är recessivt Men nu ska vi titta på de recessiva generna. Vi kan till exempel ta den mönstrade, agouti, och den ickemönstrade, solida, genen. a är alltså en recessiv gen jämfört med den dominanta mönstrade genen A. En katt kan antingen vara AA, Aa eller aa. De två första är mönstrade i utseendet och den sista är solid Målbeskrivningen fick ni på papper i dag. Jag har även mejlat ut den till er och era föräldrar. Om du ändå inte har någon målbeskrivning finns den att hämta på webbsidan som heter Åsas no. länk finns i spalten här intill. Dominanta och recessiva anlag Vi pratade lite om vilka anlag som är dominanta och vilka som är recessiva iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord. Dominanta och recessiva anlag. Börjar så smått lära mig vad som är dominant och recesivt ang färger, hittade länkar här på forumet som hjälper mig mycket, TACK

Recessivt anlag - Wikipedi

Dominanta och recessiva alleler. De flesta alleler är antingen dominanta eller recessiva. En dominant allel döljer en recessiv allel, men vissa anlag är dominanta gentemot somliga anlag, medan de är recessiva mot en del andra. Det handlar alltså enkelt uttryckt om vilket anlag som skriker högst Eleverna diskuterar sedan om det var det dominanta eller recessiva anlaget som dominerade hos deltagarna, och följande frågeställning diskuteras: Dessa egenskaper blev att ha böjda lillfingrar (dominant) respektive raka (recessiv)och att kunna rulla tungan (dominant) eller inte (recessivt) Det dominanta anlaget tar annars över, så att det recessiva inte syns. Två lika alleler kallas hör homozygot (homo = lika) och två olika alleler kallas för heterozygot (hetero = olika). Exempel: Färgen black har allelerna, den genetiska beteckningen, aa

Korsningsschema - genetik

Dominanta anlag (obekräftad lista) vilka har du? • Brun och grön ögonfärg dominerar över blå och grå. • Normal syn • Grop i hakan. • Skrattgropar i kinderna. • Förmåga att rulla tungan till ett rör. • Mörkt hår dominerar över ljust. • Lockigt hår. • V-format hårfäste dominerar över rakt dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en pojke! Det här är en film för högstadieelever när de lär sig om genetik i ämnet biologi. Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll enligt läroplan: Biologi (åk 7-9) Natur och samhäll Genom att studera släkttavlor kan du avgöra om vissa egenskaper och sjukdomar styrs av dominanta eller recessiva anlag. Du kan också upatta om anlagen är könsbundna eller icke könsbundna. Sedan kan du räkna ut hur stora riskerna är för att olika egenskaper eller sjukdomar ska gå i arv. Släkttavlorna ritas med hjälp av följande. Att det ena anlaget för en viss egenskap är dominant och det andra recessivt, innebär att den dominanta allelen kommer att undertrycka den recessiva. Den dominanta allelen bestämmer då avkommans fenotyp= dominant effekt. Dominant allel, (ett dominant anlag) f ör en heterozygot, den allel inom ett genpar som har starkast uttryck Recessivt & dominant Recessiva anlag. Genetiken hos Campbells är inte så svår - kanske framförallt för att nästan alla deras anlag är recessiva. Ett recessivt anlag betyder att båda föräldrarna måste bära på genen för att det skall uppkomma egenskaper av den genen i kullen

Dominant anlag - Wikipedi

I sista steget (bilden nedan) lät han korsa de heterozygota avkommorna med varandra. I detta sista fall blev 75 % långväxta och 25 % kortväxta. Mendel gjorde så kallade korsningsscheman likt dem som vi har på bilderna. Hans studier visade ett mönster i nedärvningen och ett bevis på dominanta och recessiva anlag #28, principen för nedärvning är densamma för alla däggdjur. det gäller bara att hålla isär dominanta och recessiva anlag. precis som i princip all enklare nedärvning hos alla djur kan inte recessiva egenskaper bära på dominanta gener, eftersom den dominanta genen konkurerar ut den recessiva. långhår är recessivt och korthår är dominant. för att en katt ska kunna vara. I filmen lär vi oss om korsningsscheman och hur våra gener är uppbyggda. Vi går igenom begrepp som zygot, celldelning, kromosom, korsförädling och kloner. Vi undersöker skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en pojke B5 - 7 - Dominanta och recessiva anlag. Lämna ett svar Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta * Kommentar. Namn * E-postadress * Webbplats. Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webbläsare till nästa gång jag skriver en kommentar

De dominanta har större inflytande och därmed större påverkan än de recessiva anlagen. Dominanta anlag slår nästan alltid de recessiva. Vi, och våra partners, använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och göra din upplevelse på Schoolido bättre Förutom att anlag är dominanta eller recessiva gentemot varandra kan anlaget kan också visa sig på ett ofullständigt sätt beroende på ofullständig penetrans (en del katter får aldrig egenskapen trots att de bär på genen, men de kan ändå ge anlaget till sina avkommor) och variabel expressivitet (olika katter drabbas olika kraftigt)

Video: Recessiv, Vad är Recessiv? Learning4sharing

dominanta/recessiva anlag, heterozygot och homozygot, korsningsscheman. Övning: dominanta anlag i klassen. Fakta: Dominanta och recessiva gener, fakta korsningsschema Lab: Mikroskop, växtcell och djurcell v 17 Blodsystemet AB0, När arvet skadas - kromosomfel, ärftliga sjukdomar och mutationer. Lab: repetition inför prove Kromosomer och anlag Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda Dominanta och recessiva anlag Gener och proteiner Epigenetik Mutationer Mutationer och evolution. A) Den här plantan har bara anlag för purpur och skrynklig. C) Enligt mitt korsningsschema blev det följande: 9 st där både de dominanta alleler kommer, dvs PS, 3 st där den andra dominanta allelen uppkommer dvs det andra P, 3 st där den andra dominanta allelen uppkommer dvs S. och 1 där de båda recessiva allelerna uppkommer dvs ps

Svenska Hamsterföreningen, Hamster, Gerbil, Dvärghamster, Utställningar hamster och gerbil, utställningar, hamster, gerbil, forum för hamster, hamsterforum. Vi undersöker skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en pojke! Det här är en film för högstadieelever när de lär sig om genetik i ämnet biologi. Kapitel: Inledning 00:00-00:58 Gregor Mendel - genetikens fader 00:59-02:28 Gener och kromosomer 02:29-03:43 Anlag - dominanta och recessiva 03:44-05:41 Hur.

Ett recessivt anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär att det för en egenskap krävs att en individ fått arvsanlag från båda föräldrarna för att egenskapen skall visa sig. Motsatsen är ett dominant anlag, som visar sig även om ett arvsanlag bara ärvts från den ena föräldern.Ett recessivt anlag döljs således av ett dominant anlag Sv: Avel Med Recessiva Anlag Nja, jag syftar inte bara på OLWS eller Lethal White, inom mina raser finns idag tre testningsbara recessiva anlag, vi vet om dessa endast för att moderföreningen som är en av världens största har bidragit med mycket pengar för att; som jag tidigare nämnde; kunna basera sina avelsval efter detta Om anlagen i ett par däremot har olika information säger man att hunden är heterozygot för egenskapen. Arvsanlag kan vara olika starka, dominanta eller recessiva. De dominanta anlagen har starkare genomslagskraft och det räcker att de bara kommer från ena föräldradjuret. De recessiva anlagen kan döljas av ett dominant anlag Vi undersöker skillnaden mellan dominanta och recessiva anlag, och vad det är som avgör om en cell utvecklas till en flicka eller en pojke! Det här är en film för högstadieelever när de lär sig om genetik i ämnet biologi. Kapitel: Inledning 00:00-00:58 Gregor Mendel - genetikens fader 00:59-02:2

Finns det anlag för gröna ögon säger man att det är recessivt mot det bruna anlaget men dominant mot det blå. Så ärftligheten är komplex, med flera olika kombinationer av recessiva och dominanta gener. Det innebär att ett stort antal kombinationer hos barn och föräldrar är möjliga Under de senaste hundra åren har forskare kommit fram till att ögonfärgen till största delen följer Mendels genetiska lagar, de som skapades då munken Mendel korsade olika växter och blommor med skiftande färger - det handlar alltså om dominanta och recessiva anlag Lethala anlag ofta recessiva. Nu hoppas jag du förstår lite bättre vad dominanta och recessiva anlag är och att recessiva anlag kan bäras dolt (syns inte på kaninen). Nu ska vi lägga ihop 2 och 2 så kommer du förstå varför inavel kan komma att ge defekter Sv: Avel Med Recessiva Anlag Sen undrar jag ju också: Om nu OLW-genen finns hos shetlandsponny, varför har man aldrig hört talas om ett enda sådant föl? Det borde ju förekomma om nu anlaget finns, framförallt eftersom det i så fall finns utan någon färgkoppling hos shetland -.. När man testar recessiva homozygoter, som framkallats genom mitotisk överkorsning, ökas antalet plattor så att ett lämpligt antal kolonier erhålls WikiMatrix Mendel var också den förste som beskrev arv i form av dominanta och recessiva anlag och skillnaden mellan homozygota och heterozygota individer

Anlag och egenskaper- Genetik - Biologi - Träna N

Dominana och vikande anlag/genetik. Hej jag har en fråga: När man exempelvis ska ärva ögonfärg från föräldrarna finns det dominanta och recessiva anlag, varför är oftast de ,örkar färgerna mer dominanta än de ljusare Dominanta anlag skrivs med stora bokstäver, E, och recessiva anlag skrivs med gemener, t.ex. e. För att recessiva anlag ska synas på utsidan behövs det två anlag, tex ee. Eftersom recessiva anlag inte syns kan det vara svårt att veta om en häst bär på det ena eller det andra anlaget. Ett smart tips är att kika i stamtavlan eller bland. Dominanta och recessiva gener (anlag) ü Dominanta gener (anlag): Dominanta gener är starka gener som, om de förekommer hos en person, alltid kommer till uttryck. Om en gen är dominant så räcker det att genen finns i enkel uppsättning för att egenskapen ska framträda Många anlag fungerar så att när två anlag med olika verkan förekommer i samma anlagspar så dominerar det ena anlaget över det andra. De dominerande anlagen kallas dominanta och de anlagen som ger vika kallas recessiva. Arvsanlagen för färger brukar betecknas med olika bokstäver. Vid dominanta anlag

Dominanta och recessiva anlag Hos människor förekommer flera olika ögonfärger i många nyanser. Ögonfärgen är beroende av de anlag vi ärvt från våra föräldrar. Våra arvsanlag finns i kromosomerna och i varje kromosompar kommer den ena kromosomen från pappan och den andra från mamman Dominanta anlag illustrerar man med stor bokstav. De recessiva anlagen med liten bokstav. En hund som visar en recessiv egenskap kan aldrig lämna gener för den dominanta egenskapen till sin avkomma. En hund som däremot visar en dominant egenskap kan ha dolda recessiva anlag som den lämnar vidare till sin avkomma Anlagen kan vara dominanta eller recessiva. Ett dominant anlag klarar sig själv, d.v.s. det räcker med ett anlag för att resultatet skall synas. Recessivt anlag måste finnas i dubbel uppsättning för att märkas. Exempel: En hanhund som ärvt både ett dominant (A) och recessivt (a) anlag paras med en tik som endast har recessiva anlag. Dominanta och recessiva anlag Den ärftliga sjukdomen cystisk fibros beror på ett fel i genen för ett protein, som transporterar salt (kloridjoner) genom membranet hos celler i slemhinnorna. Utan detta protein bildas ett tjockt slem som täpper till luftvägar och gallgångar Recessiva anlag är de anlag som inte dominerar, som är undertryckta t.ex. vit och blå i ex ovan. Det dominanta anlaget avgör alltid hur man ser ut. Om man har ett dominant och recessivt anlag i kroppen för något så är det alltid det dominanta anlaget som räknas. Altså måste man ha två av det recessiva anlaget för att det recesiva.

Start studying Biologi 1, Kapitel 4 Genitik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dominanta anlag skrivs med stor bokstav, recessiva anlag med liten bokstav. Recessiva anlag krävs i dubbel uppsättning (ett från varje föräldrar) för att synas. Nedan följer en redogörelse för de anlag som finns hos Burma. Dilution (D Den starka genen kallas Dominant, och den svaga kallas recessiv. Om en katt har fått ett dominant anlag från ena föräldern och ett recessivt från den andra, så är det alltid det dominanta anlaget som syns på katten. För att det recessiva anlaget ska få styra så krävs det dubletter av det anlaget Ge exempel på några dominanta och recessiva anlag hos människa. Varför är dominanta sjukdomsanlag sällsynta? Vad finns det för risker vid befruktning i små populationer? Hur kan blodgrupper användas vid faderskapsutredningar? Översätt följande mening till Svenska : Scientia potensa est Labbrapport: Dominanta och recessiva gener - Biologi Vidare så försöker eleven även bestämma föräldraplantornas fenotyp respektive genotyp. Lärarens kommenta

 • Ventilation i dusch.
 • Oceania movie.
 • Anhörig till missbrukare stockholm.
 • Samlar papper crossboss.
 • Date förskola.
 • Hyresvärdar huddinge.
 • Kronprinsessan victorias bröllopsklänning.
 • Kvark.
 • Audi s4 b8 tuning.
 • Preguntas divertidas para hacer.
 • Dansk flaeskesteg opskrift.
 • Rusta trall.
 • Borgerlig vigsel i danmark.
 • G10 bmw.
 • Tsunamivarning 2017.
 • The shannara chronicles season 2 watch online.
 • Torta de chocolate facil humeda.
 • Puerto pollensa.
 • Tanzen für kleinkinder ludwigsburg.
 • Platskarta intercity.
 • Synsk person.
 • Skjutdörrar byggmax.
 • Lillefar.
 • Cafe opera åldersgräns.
 • Ein cow chop.
 • Systerur silver.
 • Kbt behandling pris.
 • Speed dating bruchsal.
 • Tomma cd skivor elgiganten.
 • Oligodendrogliom prognos.
 • Apoteket skäggolja.
 • Salsa del alma kursplan.
 • Spotlight husbil.
 • Kirovbaletten.
 • Selena gomez justin bieber back together 2017.
 • Hammare bauhaus.
 • Arkeolog skelett.
 • Riktiga solsidan.
 • Javascript date to string format.
 • Lärare som ledare i och utanför klassrummet pdf.
 • Partykungen butik.