Home

Löneavtal 2022 ssr

2017-09-11 LS 2017-0844 Handläggare: personalutskott Lokalt kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR om lön och allmänna anställningsvillkor - LOK ly Lokalt kollektivavtal 17 (LOK 17 o) m lön och allmänna anställningsvillkor med Akademikerförbundet SSR. Löneavtal § 6 Fråga som avse is HÖK 17, Löneavtal § 6 pk 1 2017-04-20. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivareförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, Nytt löneavtal: Minst 2,3 procent på folkhögskolor

Akademikerförbundet SSR förhandlar inom avtalsområdet AKV, Allmän kommunal verksamhet, tillsammans med Vision, Ledarna och Teaterförbundet. Förhandlingarna gäller såväl löneavtal som villkorsavtal. Akademikerförbundet SSR:s fokus vad gäller löneavtalet är: Reallöneökning för våra medlemmar; Bättre och tydligare löneprocess Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt siffror och som diskuterar löneförhandling med dig. Lönerådgivningen är kostnadsfri för alla förbundets medlemmar Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020 Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du service och förmåner anpassade efter dina behov, oavsett om du är student, anställd, egenföretagare, chef eller arbetssökande. Läs mer. Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin E-post Skriv ut Jobb & lön. A-kassa.

Det finns massor att hålla koll på när det gäller din lön och ditt arbetsliv. Har du rätt lön? Kan du spara ihop semesterdagar till en långsemester? Och vad händer om du blir sjuk? Vi hjälper dig med alla fackliga frågor om jobb och lön Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner och är på fyra år. Det ger retroaktiva löneökningar ända tillbaka från april i år 2017-05-23 Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 2017-05-23 Vision 2017-06-12 Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund 2017-06-19 Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Parter Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan samt Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Akademi

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesse

Under avtalsrörelsen 2020 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Avtalsrörelsen 2020. Avtalsrörelsen 2020 är nu åter i gång efter att ha varit upjuten sedan i våras. De första nya avtalen har träffats inom industrin i början av november Avtalsrörelsen 2017. SKL överlämnade dokumentet Mål och Inriktning, Avtal 2017 - Lön och anställningsvillkor för en vässad välfärd. Publicerad: Tisdag 20 dec 2016. Senast uppdaterad: Onsdag 24 apr 2019 Med start klockan tolv i dag håller industrins parter presskonferens på Teknikföretagen i Stockholm. Först ut är industrifacken: - Det nya märket är 6,5 procent på tre år, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, när han inleder presskonferensen

Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 68 Ogynnsam löneutveckling 7. Avstämning I förhållande till Akademikerförbunden och Vision gäller att: Anmärkning . Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 6 Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det; Centrala och lokala avtal ger ramar kring din lön; Vad löneavtal innehåller; Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett lönesamtal med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal. Lönerevision när det saknas kollektivavta Lönestatistik. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL . 2016-2017 . ARBETSGIVARALLIANSEN . Branschkommitté Ideella och . Idéburna Organisationer . UNIONEN • VISION • FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND • AKADEMIKERFÖRBUNDEN* *Jusek är kontaktförbund för Akademikerförbunden. I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet.

Industrins löneavtal klart. Uppdaterad 2017-03-31 Publicerad 2017-03-31 02:06. Löneavtalet inom industrin är klart. Det ger löneökningar på 6,5 procent på tre år Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det. Löneavtalet för din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling. I avtalet står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. Created with Sketch - Håll ut. Det är klart att för den som har ett stabilt jobb och inte ser att ens verksamhet är hotad av neddragning så är det är klart att många blir besvikna. 3,5 miljoner människor förväntar sig nya löneavtal. Det är dramatiskt men vi har inget annat alternativ. Håll ut säger du 2017-2020 Giltighetstid: 2017-10-01-2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och riksdag. Samhalls uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer me

Avtal 2020 - Akademikerförbundet SSR

 1. Allmänna bestämmelser - AB 17 fr.o.m. 2017-04-01. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1-6 a. a) Löneavtal (bilaga 1), b) Allmänna bestämmelser - AB 17 fr.o.m. 2017-04-01 - med ändringar i §§ 1, 4, 8, 13, 20, 21, 22, 27 och 28 (bilaga 2) med följande underbilagor D, anställning i personalpool
 2. Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter december 2016, den 31 december 2017 och den 31 december 2018. bestämmelserna i detta löneavtal vara vägledande. 10 Om tjänsteman, som den 31 december 2016,.
 3. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Ett modernt och utvecklingsinriktat löneavtal med starkt förbättrade förutsättningar för lönesättande chefer

Bara en vecka återstår innan industrin måste ha nya löneavtal på plats. Allt talar i år för högre lönepåslag än senast. Men lönelyften blir fortsatt för låga för att hjälpa Riksbanken med inflationen, enligt SEB:s expert Arbetsgivarverket har den 4 oktober träffat överenskommelser om nya ramavtal för perioden 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020, RALS 2017-2020, med OFR/S,P,O och Seko. Arbetsgivarverket har samma dag träffat en överenskommelse med Saco-S om ändringar och tillägg till samt ett fortsatt utvecklingsarbete av tillsvidareöverenskommelsen RALS 2010 -T 21 mars, 2017. Foto: Colourbox. Foto: Colourbox. Friskare arbetsplatser och bättre lönesamtal med chefen är viktiga krav för Vision i förhandlingarna om ett avtal för 100 000 kommunala tjänstemän. Troligen blir även det nya avtalet sifferlöst - Vision har fått blodad tand 31 mars, 2017 Facken inom industrin, från vänster Martin Linder ordförande i Unionen, Per-Olof Sjöö ordförande Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ulrika Lindestrand ordförande Sveriges ingenjörer och Hans-Olof Nilsson, ordförande i Livs håller pressträff på fredagen med anledning av medlarnas slutbud

Kollektivavtal för den kommunala sektor

 1. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund
 2. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Många är chefer och egenföretagare. Medlemmarna finns på alla sektorer på arbetsmarknaden. Med över 72 000 medlemmar är vi det fjärde största Sacoförbundet
 3. av Akademikerförbudet SSR:s styrelse 2015-09-18 . Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär . En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform . Men denna etiska kod har en mer resonerande karaktär och erinrar om olika inriktninga
 4. Ur Kyrkans löneavtal 17, § 2 1. Löneöversyn och löneförändring ska gälla fr.o.m. 1 april respektive år, såvida inte annat överenskommes. 2. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägst 20 036 kr per månad (heltidslön t. o. m. 2017-04-01) 20 477 kr per månad (heltidslön fr. o. m. 2017-04-01

Lönestatistik i toppklass - Akademikerförbundet SSR

Lägstalönerna höjs från 1 nov 2017 med 2,2 % till 106,97 kr/timme. (112,38 kr/tim från 1 nov 2018, 115,75 kr/tim från 1 nov 2019) OB-, jour- och beredskapsersättningar höjs med 2,2 % från 1 jan 2018, 1 jan 2019 och 1 jan 2020. Vidare läsning. Kollektivavtal Kommunal - Kommunnära företag i samverkan, KFS 2017-11-01 - 2020-10-3 Centrala löneavtal innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till när avtalet ska tillämpas. Därför sluter i många fall Unionens klubb och din arbetsgivare även lokala löneavtal på företagsnivå, när det centrala ramavtalet är klart Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision. Löneutrymmet kallas ofta för lönepott .Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.. Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast den 30 april 2017, den 30 april 2018 respektive den 30 april 2019. 2.2 Undantag av vissa kategorier Lönerevisionen omfattar ej tjänsteman som den 30 april 2017, den 30 april 2018 respektive den 30 april 2019 ej har fyllt 18 år elle

Ramavtal om löner (RALS) samt råd och kommentarer S

Jämför din lön - Akademikerförbundet SSR

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet) När man till vardags talar om löneavtal, arbetstidsavtal och liknande menar vi ofta delar av mer omfattande kollektivavtal.Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer.För att få koll på vad som gäller i din anställning behöver du veta vilket eller vilka kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare Löneavtal 2017-2020 Uppgörelse Telekom 2016 Förhandlingsprotokoll Telekom EIO 2016 Informationsfolder om Flexpension, översiktlig information Informationsfolder om Flexpension, fördjupad information Uppdaterad: 17 januari 2019. Sidansvarig: Förhandlingsenheten. Kyrkans löneavtal 17 Ändringar i Kyrkans löneavtal i § 2 gäller från och med 2017-04-01 § 2 Löneöversyner 1. Löneöversyn och löneförändring ska gälla fr.o.m. 1 april respektive år, såvida inte annat överens-kommes. 2. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägs

Allt om jobb och lön - Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är Sacos experter på sociala yrken Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan 12 april, 2017 Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver märket till undersköterskor. - Nu kan vi fortsätta på samma väg med flera riktade satsningar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande efter att avtalet nu förlängts Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Fastighetsanställdas Förbund 139 Bilaga 4 Löneavtal 2017-2020 med Kommunal 144 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. 5 Författningar och förkortningar Arbetstidslag (1982:673) (ATL).

Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Sveriges Arbetsterapeuter Jusek Fysioterapeuterna LÖNEAVTAL AKADEMIKERFÖRBUNDEN 56 FLEXTID 60 RIKTLINJER LIKABEHANDLING 64. . §§).. 2017 och . 2017 med med. Bilaga 3 - Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden och Unionen 61 Bilaga 4 - Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 71 Ändringar i förhållande till föregående avtalsperiod är markerade med ett streck i marginalen LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag Giltighetstid: 2017-05-01-2020-04-30 AVTAL TECKNAT 2017-2020 Akademikerförbunde 29 april tecknade Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Pactaföretagen ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Avtalet ger reallöneökningar åt alla medlemmar. Yrkesutbildade undersköterskor bidrar med motsvarande ungefär 1020 kronor till en pott som ska fördelas efter lokala löneförhandlingar

LÖNEAVTAL m m Telekom IT&Telekomföretagen inom Almega Seko - Service och kommunikationsfacket Giltighetstid: 2017-05-01-2020-03-31 2017-202

Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden, Vision och Unionen 62 Bilaga 4 Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 73. Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. Författningar och förkortningar . 2017-04-11. I avtalsrörelsen sista skälvande timmar blev ett avtal klart. Medlarnas slutbud fick godkänt av alla parter. Teknikavtalet IF Metall är i princip ett rent löneavtal. Inga förändringar görs i villkoren. Avtalet är treårigt, men där det tredje året är uppsägningsbart 2017-10-04: Treårigt avtal klart för staten Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O*, i vilken Försvarsförbundet ingår, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent

Akademikerförbundet SSR

SSR Motorsports - Motorcycles, Pit Bikes, Dirt Bikes, Scooters, Side x Side, Mopeds, Electric Vehicles, Benelli- Worldwide Distributo De flesta löneavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år I de löneavtal, som träffas mellan den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar LÖNEAVTAL Tjänstemän 2016-05-01-2017-04-30. Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Fysioterapeuterna Jusek Naturvetarna undantagen från detta löneavtal om ej överenskommelse träffas om annat

Visa mer av Akademikerförbundet SSR på Facebook. Logga in. eller. Skapa nytt konto. Visa mer av Akademikerförbundet SSR på Facebook. 2 juni 2017 · Det råder en hel del begreppsförvirring om löneavtal och hur den svenska modellen fungerar Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 Akademikerförbunden, Vision, Unionen 66 Bilaga 4 Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 77. 2 Fastighetsanställdas Förbund 81 Författningar och förkortningar 82 § 1 Avtalets omfattning 83 § 2 Anställning 84 § 3 Allmänna åligganden 8 Lärarnas Samverkansråd 2017-09-01 - 2020-08-31 Vision 2017-09-01 - tillsvidare Kommunal 2017-11-01 - 2020-10-31 (loggor) IDEA Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Vision Kommunal . Innehållsförteckning Löneavtal 2017.

2,2 procent i löneökningar blev resultatet för Unionens medlemmar på IT och Telekom-området. Däremot skjuts hela diskussionen om flexpensioner til Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Akademikerförbunden och Unionen 60 Bilaga 4 Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 70 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. 3 Författningar och förkortningar . Arbetstidslag (1982:673) (ATL

Fyraårigt avtal för Vision och SSR - Kommunalarbetare

1. AKV som är Vision, SSR och Ledarna 2. Lärarnas samverkansråd som är Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 3. Akademikeralliansen som är alla mindre SACO-förbund 4. Hälso och sjukvård som är Vårdförbundet 5. Kommunal . Alla avtalsområden har löpande avtal över 2020 utom Kommunal och AKV (Allmänkommunal verksamhet) Lönestatistik 2017. PDF 390kb. Lönestatistik 2016. PDF 9374kb. Lönestatistik 2015. PDF 9374kb. Lönestatistik 2014. PDF 9396kb. Lönestatistik 2013. PDF 9395kb. Lönestatistik 2012. PDF 196kb. Lönestatistik 2011. PDF 356kb. Lönestatistik 2010. PDF 1295kb. Klassificering av yrken - hjälp att sätta rätt ko

Sök kollektivavtal Visio

Bilaga 2: Löneavtal 2017-2020 42 Bilaga 3: Uppsägningstider enligt LAS 51 Bilaga 4: Riktlinjer för hantering av arbetstid vid lägerverksamhe t 52 Ändringar i förhållande till föregående avtalsperiod är markerade med ett streck i marginalen . Författningar och förkortningar . 20 april 2017 · Idag bjöd vi in till lunchmingel med möjlighet till diskussioner om fackligt arbete och fackets roll. Lägligt nog blev vårt centrala löneavtal klart idag vilket innebar många frågor och diskussioner kring detta IKSU och löneavtal klart Av Anders Ågren , 17 maj 2012 kl 11:45 , Bli först att kommentera 11 Har varit uppe en sväng på IKSU och tränat lite tillsammans med hustrun Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat ett ettårigt avtal om lön och allmänna bestämmelser med en löneökningsnivå på 2,2 % med Kyrkans Akademikerförbund. Avtal kommer att tecknas med de övriga fackliga förbunden inom kort. Överenskommelsen innebär bland annat ett nytt löneavtal med möjlighet till lönesättande samtal för samtliga medarbetare och att försöket. Industrins löneavtal i hamn. Uppdaterad 31 mars 2017 Publicerad 31 mars 2017. Löneavtalet inom industrin är klart

Huvudöverenskommelse (HÖK) - SK

Under 2017 förhandlades ca 50 olika kollektivavtal. Här samlar vi all information om hur det gick i avtalsrörelsen 2017 i ditt yrkesområde RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 - 2020 7 8. Mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får lokalt kollektivavtal träffas om en bonus-lön för under en avlöningsperiod uppnått arbetsresultat. Bonuslön utges utöver lönebestämmelser i denna paragraf

Avtal 2017-2020 - Sekos förbun

För 2017 är det då 2,2 procent som gäller för oss, säger Anders Johansson. I industriavtalet ingår en ytterligare avsättning till flexpensionen, det vill säga möjligheten att trappa ner i arbetstid åren innan pensionen Löneavtal 2017-2018 Posted on 26 juni, 2017 by Lasse Johansson Årets lönehöjning blev 615 kronor (ink. Åretrunt tillägg) plus 0,2%(66 kronor) för uppsägning av gamla bonussystemet Här hittar du verktyg och stöd för ditt arbete i avtalsrörelsen 2017. Mallar och Power Point-presentation finns att ladda ner längst ned på sidan. Läs mer om Stöd i Avtalsrörelsen 2017. Frågor och svar - Ditt nya kollektivavtal 1 april 2017, 7631 öre fr.o.m. den 1 april 2018 och 7784 öre fr.o.m. den 1 april 2019. Lönen inkluderar helg och semes-terlön. Mom. 3 Lön per dag och timme Lön per dag utgör månadslönen x 12 365 Lön per timme utgör månadslönen 175 §

Avtalsrörelsen 2020 - Ekonomifakt

Löneavtal Lönepott för lokal förhandling Avtalets lägsta löner Lägsta löneökning . Avräkning från omplaceringstillägg Förhandlingsordning Anmärkning 1 Anmärkning 2 . Anteckningar: Beställs genom Lamanica Logistikservice AB www.industrilitteratur.se Tryck: Ljungbergs Tryckeri 2017 Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockhol 2017-10-04 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals

I SCB:s databas finns statistik över timlöner för arbetare i privat sektor. Statistiken visar alltså timlöner för anställda personer i privat sektor. Statistiken visar att: Timlönerna för arbetare som jobbar med växtodling är drygt 10 kr högre per timma än för de som är djuruppfödare och djurskötare. Den genomsnittliga timlönen för växtodlare var 140 kr/ti 2017 SUPPLEMENT TO THE ROAD AND RAIL AGREEMENT 2014-2016 Road and rail agreement 2014-2016 Särtryck Väg- och Banavtalet 2015-04-01 Utvecklingsavtal i byggindustrin Överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning PPT information om Väg och banavtalet 2017-2020. BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG . 2017 - 2020. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg . Vårdförbundet • Kommunal • Vision • Sveriges läkarförbund • Akademikerförbunde IF Metall har tillsammans med Facken inom industrin tecknat nya avtal med de olika arbetsgivarna inom industrin. Avtalen har ett värde på 6,5 procent och löper över tre år. - Vi gick in i denna avtalsrörelse med tre tydliga krav: mer pengar i plånboken, ökad avsättning för deltidspension och en klar låglönesatsning, och det har vi lyckats få igenom, säger IF Metalls. Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Löneavtal (pdf för nedladdning) Motpart: Unionen Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Löneavtal (pdf för nedladdning) Motpart: Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna,Jusek Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Aktuella kollektivavtal Telekom-företa

 • Polaris star snowmobile.
 • Edith södergran höst.
 • La montagne 43.
 • Mazda tcs off.
 • The square imdb.
 • Hay day tiere sterben.
 • How old is the earth.
 • Ving goa.
 • Ip classification.
 • Kokospalm i kruka.
 • Santana ursviken.
 • Ta bort barnskydd iphone.
 • Jämte dialekt.
 • Lägg till kalender iphone.
 • Han vill att vi ska vara vänner.
 • How old is the earth.
 • Real madrid matcher 2017.
 • Skräntärna.
 • Partnersuche duisburg.
 • Chaweng nightlife.
 • Sluta bråka med dina barn.
 • The square imdb.
 • Stand up comedy göteborg.
 • Alice cooper paranormal wikipedia.
 • Säga upp stagepool.
 • Alice i underlandet film 2010.
 • Pentryn.
 • Fruktansvärd ångest på morgonen.
 • Framnav cykel.
 • Libra zodiac.
 • Fahrrad wien leihen.
 • You give love a bad name chords.
 • Patrik wozniacki kommentator.
 • 5 års garanti vitvaror.
 • Dawanda erfolgreich verkaufen.
 • Eldkvarn låtar.
 • Mc däck test.
 • Arabiska dirham svenska kronor.
 • Hur är sjukvården i danmark.
 • Kasaysayan ng pilipinas.
 • Vår new york.