Home

Soldatnamn västergötland

Så hittar du soldaterna i släkten Slakthistoria

Soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater och båtsmän som tillnamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymikon.Namnet var i allmänhet knutet till en rote, och en nyrekryterad soldat kunde överta företrädarens namn.. Redan på 1500-talet och det äldre indelningsverket började man ge soldaterna särskilda namn men det var inte så vanligt, kanske 10% av soldaterna Centrala Soldatregistret Lägerhyddan. 532 72 Axvall. E-post. soldat@soldatreg.se. Hemsida: www.soldatreg.se Tfn. 072 568 31 85. Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro: 5092-2293 Artiklar i kategorin Soldatnamn Följande 164 sidor (av totalt 164) finns i denna kategori

Soldatnamn - Wikipedi

Soldatnamn och Kronobergs regemente · Se mer » Marbäck. Marbäck är en tätort i Ulricehamns kommun och kyrkbyn i Marbäcks socken i Västergötland. Ny!!: Soldatnamn och Marbäck · Se mer » Nom de guerre. Nom de guerre (franska: egentligen krigsnamn) var ursprungligen en tradition i Frankrikes armé, belagd från 1600-talet. Ny!! Skaraborgs regementes historia. 1, Fänikor och regementen i Västergötland 1543-1631, Göteborg 1931. Bensow, Einar: Kungl. Skaraborgs regementes historia. 2, Från Breitenfeld till Fredrikshald 1631-1718, Göteborg 1944 Soldatnamn Ljungby kompani vid Kronobergs regemente och dess historia personal under indelningsverket Namnskick i äldre tider Hur man bildar efternamn eller familjenamn skiljer en del åt under olika epoker i vår historia, liksom namnskicket när barnens namn valdes. I Sverige hade vi patronymikon ungefär fram till sekelskiftet 1900 men det försvann i lag så sent som 1966. Patronymikon innebär att barn får faderns namn som efternamn, det [ Centrala Soldatregistret Lägerhyddan. 532 72 Axvall. E-post. soldat@soldatreg.se. Hemsida: www.soldatreg.se. Tfn. 072 568 31 85. Eftersom arbetet med soldatregistreringen helt sker på frivillig väg är vi mycket tacksamma för frivilliga bidrag och vill Du ge detta kan det göras till föreningen Centrala Soldatregistret på bankgiro: 5092-2293

Detta är en alfabetisk lista över svenska adelsätter som har introducerats på Riddarhuset av Adelsståndet i Sverige (från 1625 till 1866) och Sveriges ridderskap och adel (från 1866). Det finns även en kronologisk lista över på Riddarhuset introducerade svenska adelsätter samt förteckning över ointroducerad adel i artikeln Ointroducerad adels förening I generalmönsterrullorna kan man följa soldater och officerare från det att de antogs till att de avskedades. Exempel på information som ofta framgår av rullorna är soldatens namn, både dess soldatnamn och dess tidigare efternamn, födelsedatum eller ålder, tjänsteår, längd och civilstånd Författare. Titel: Utgiven år: Alnefelt, Rolf: Den indelta armén i Vartofta härad: 1985: Berg/Klingnéus/Norman: Närkingar i krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro lä Finns det förresten någon dokumentation om soldattorp i Västergötland, Dalsland, Närke, Västmlanland, Värmland och Dalarna? Mvh, Fredd Markus Persson f. 1691- Hällefors d. 1748-12-11 Knuthöjden Hällefors. Soldat Gift 1718-10-25 med efterföljande ana. Kerstin Eriksdotter (se även 85) f. 1689- Grängshytta Här möts släktforskare i givande forskningsdiskussioner. Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning. Här kan du få hjälp av andra forskare att komma vidare när du stött på problem, att läsa besvärlig handstil, identifiera fotografier och mycket annat

Västergötland 56. Västmanland 69. Ångermanland 72. Öland 73. Östergötland 74. UTLANDET 86 INLEDNING. Arbetet med att publicera översikter av (icke-adliga) släkter i Sverige fortgår med i genomsnitt en volym knappt vart tredje år sedan 1885. Idag har 49 volymer utkommit. De innehåller hittills 2 831 släktartiklar Kartan är relativt väl detaljerad och har t o m med de soldatnamn som fanns för torpen vid sekelskiftet. För Vadet och Nr 330 fanns här Lustigs (f.d. soldat i Vadet och aktiv soldat i Nr 330), i Nr 357 fanns en soldat Redoutten och i Nr 315 är det lite svårt att gissa vad som står (dessutom fanns här vakanser vid tiden) Modig, Stolt, Tapper, Frisk, Nöjd och Redlig är bara några få av de gamla soldatnamn från 1700-talet som överlevt som släktnamn. Många andra och vanligare släktnamn har dessutom samma ursprung, säger namnforskaren Pirjo Mikkonen som forskat i ämnet sedan 1980-talet

Upplands släktforskarförening. Hem › Soldatforskning i Uppland › Soldatregistret Uppland › Ståndsdragoner › . Soldater M- Genealogy i Västergötland, Sweden has 429 members. Välkomna alla nya - ibland kan jag skicka en fråga om var i Västergötland Ni har Era rötter, detta gör.. Namnet Schyman (eller Skyman) är ett soldatnamn från Värmland som gavs till hennes farfars farfars farfar under andra hälften av 1700-talet. Hennes farmors släkt hittar man i Fredsberg i Västergötland och även på mödernet har hon en del förfäder i Västergötland men också i småländska Kristvalla

Namnet Hultengren var icke ovanligt i Västergötland och Göteborg under 1700-talet och torde hava använts som soldatnamn. Något samband mellan de under forskningarna anträffade personerna med namnet Hultengren, vilka återfinnas jämväl å riddarhusstamtavlan, och den adlade Jakob Hansson Hultengren har icke kunnat konstateras Om Soldatnamn Sten Kreüger Detta är en liten skrift, där författaren anger att han undersökt namnen vid två kompanier vid varje indelt regemente vid fyra tidpunkter, omkring 1682, omkring 1740, omkring 1810 och sist 1880. Totalt fick han ihop ca 35000 namn, men i detta häfte har han bara med utdrag ur sina forskningar och hänvisar för övrigt till Krigsarkivet, där hans fullständiga. Några soldatnamn i släkten är Elm, Kanon och Lejon. Min mor är född i Göteborg med härstamning från Mariestad. (Kihlbaum). Andra kända namn i släkten från Mariestad är Dyrén, Paulin och Uggla. Min släkt, kring Kinnekulle, gränssocknar mellan Västergötland och Värmland,.

Soldatnamn - Hans Högmans släktforsknin

 1. Knös är en i svenska kyrko-och lärdomshistorien berömd släkt. Den härstammar från en bonde vid namn Olof Andersson, som föddes omkring 1605 och som dog omkring 1662. Olof Andersson var bonde på hemmanet Knorren eller Knörren i Hangelösa socken i Västergötland.. Olof Anderssons son Börge (1632-1711), som var hejderidare eller jägmästare över hela Älvsborgs län, tog sig.
 2. (soldatnamn) skrivs i samma fält med efternamnet först och med mellanslag mellan efter- och förnamnet. Alltså: Efternamn Förnamn. Du kan söka antingen på efternamnet eller på förnamnet eller båda samtidigt om du känner till det fullständiga namnet. Exempel: Fröjd Johan. Systemet är inte känsligt för versaler eller gemener
 3. Jag kan tyvärr inte nå länken men det låter intressant. Soldaters ursprung är alltid svårt eftersom man oftast hittar dem när de redan fått sitt soldatnamn. Jag har verkligen letat på många platser i Västergötland. Kan du förklara på något annat sätt är jag tacksam. hälsningar Berit. Svar
 4. Han var född i Västergötland och kom för att bygga en kyrka i Hammerdalen, men det blev aldrig någon kyrka under hans livstid. Men familjen blev kvar. Gunilla Olofsdotters morfars far hette Jon den yngre Jönsson f 1615 vid Ström. Hans soldatnamn blev Fjellman, se reglerna längst ner

Så söker du soldaterna i släkten - Rötte

 1. I generalmönsterrullan anges soldatens nummer, den rote han hörde till (det vill säga de bönder som rekryterade honom och försåg honom med ett soldattorp med mera) och hans namn. Ofta döptes soldaten av kompanichefen och fick ett särskilt, bland kompaniets hundrafemtio soldater unikt, soldatnamn
 2. Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund. Gratis databaser, artiklar, guider och nyheter för släktforskare
 3. Trana torde varit hans soldatnamn, medan hans verkliga namn anses ha varit Ekman, enär det upptogs av änkan och barnen omedelbart efter hans död. Med två hans söner, kyrkoherden i Vänge (Gotl.) Evert E. (f. 1772, d. 1854) samt kyrkoherden i Grötlingbo (Gotl,), prosten fil. magister Lars E. (f. 1779, d. 1858), delades släkten i två grenar
 4. Till namnfloran hör också alla de soldatnamn som utdelades under indelningsverkets tid, oftast korta och kärnfulla - Fast, Munter, Sköld etc. Men det fanns medlemmar av det gamla frälset - med sina medeltida rötter - som vägrade att inrätta sig i ledet på Riddarhuset och anta finare namn, vilket hade påbjudits
 5. Den 19 juni gifter han sig med kronprinsessan Victoria och blir prins Daniel, hertig av Västergötland. På tal om soldatnamn: vad sägs om Per Boll (1748-1818)
 6. Soldater i namnordning efter soldatnamn - Ovansjö kompani, Hälsinge regemente 1740 - 1901 enl. Generalmönsterrullor och sidnr. Vesterberg/Västerberg 1742-10-28 Åttersta/Jäderfors/Backberg Från # 7 1787-06-28. Fälttåg i Finland 1789-90, död i fält (Finland) Fälttåg Finland 1788-89. Död i Ovansjö (X) F:1-116 Fälttåg Finland 1788-89

When soldier's names became family names. At the beginning of the 20 th century family names became compulsory in Sweden. Many families then assumed a soldier's name as a surname. In the decades leading up to the name regulation in 1901 [], it became more common for families to take a family name.Many of those names are similar to the soldier's names; with a combination of two words from. Även i Småland och Västergötland var andelen bonderusthållare hög, dock inte lika hög som i Skåne, ca: 70 procent. I Östergötland är andelen bönder betydlige färre, ca: 38 procent. Kompanier som låg nära centralorter, i områden med många säterier, nära provinsstäder och framförallt Stockholmsområdet fanns en betydande andel rusthållare som inte var bönder De flesta soldatnamn ju under hela indelningsverket haft många olika soldater med samma namn (om de inte bytt namn under tiden) under de drygt 200 årens verksamhet. Många soldatnamn återkommer i olika regementen. Dessutom fanns olika femmänningsregementen och anndra reservsoldater. En del soldatnamn har använts av hundratals soldater

Soldater-arkiv - Släktforskare

För att ytterligare förvirra (för släktforskarna) är det inte heller ovanligt att en och samma soldat bytte soldatnamn under sin levnad - jag har t ex en soldatförfader i Dalsland som i tur och ordning bar inte mindre än tre olika efternamn (soldatnamn), och andra soldatförfäder i Bohuslän där tre generationer efter varandra bytte efternamn (soldatnamn) Namn som Bodin, Bruce, Karle, Dennis, Lambertsson, Lorén, Lycke och Toll uppfattar vi inte som utländska namn idag. Ändå har de utländska rötter. Valloner kom till Sverige på 1600-talet De kom från Vallonien, en region i södra Belgien. Belgien var på den tiden och är fortfarande i dag ett område med flera språk. I d västergötland 11 0%. sverige 11 0%. soldatarkiv 10 0%. svenska 10 0%. indelt soldat register 10 0%. centrala soldatregistret%2 9 0%. soldatregistret skövd 9 0%. södermanland 9 0%. släktforskning 9 0%. svenska soldatnamn 1700 2 0%. indelta soldater ös 2 0%. soldatnamn västerg%C3 2 0%. soldattorp i närke 2 0%. gratialist 2 0%. Soldatnamn - Wikipedi . Inför hot om fortsatta utskrivningar skriver Småland, Västergötland och Bohuslän på 1685. Förutom de indelta soldaterna och ryttarna fanns också värvade. - Om indelta soldater - Soldater i släkten I Småland och Västergötland var det länen som ställde upp regementet. Landskapen delades upp i rotar, Det handlade inte om en adlig person, utan om en soldat i Mariestad, Västergötland, vid namn Jacob Andersson Kurck, född ca 1696. Inläggsförfattaren Klas Kohlström misstänkte väl att något var fel med adelskapet, Alla soldatnamn ser inte ju ut som mitt eget - även det ett soldatnamn nämligen, från Bergslagen

Västergötland i artiklar och recensioner Meny. En unik och läsvärd hembygdsbok De tillhörde Västgöta-Dals Regemente eller Västgöta Regementes Livkompani och hade ibland typiska soldatnamn som Ifrig, Dristig och Munter Släkten Knös härstammar från rusthållet Knorren i Hangelösa församling i Källby pastorat i Västergötland och Kinnefjärdings härad i Skaraborgs län. Kanske, - jag tror därför mer på att Börge valde Knös som soldatnamn för ordets betydelse, än att namnet skulle vara en bildning från gårdsnamnet Knorren Från Kinds härad [Västergötland] må här anföras några dopnamn, (1714-1714) och hans soldatnamn är taget efter roten Mossebolet. Typiska soldatnamn En undersökning vid Västgöta-Dahls regemente 1902 (då i Vänersborg, senare I 16 i Halmstad) gav följande fördelning mellan soldaternas namn. Typ1. För några år sedan var Andreas Grym, med ett ovanligt soldatnamn, polis ute på fältet i Borås. Nu har han fått ta emot mot det nyinstiftade Childhoodpriset för sitt arbete med att utreda. Generalmönsterrullor - Dalregementet 123 (1841-1845) Bild 20 (AID: v372940a.b20, NAD: SE/KrA/0023) Länk. Under en 200 år lång period, från 1680-talet till 1880-talet, utgör generalmönsterrullorna grundmaterialet för forskning kring soldater och Läs me

Silverräven Sala Släktforskarförening Medlemsblad utgivet av Sala Släktforskarförening, Sala (Västmanland). Nedanstående sammanfattningar av innehållet är ursprungligen gjorda för AnRopet av Chris Henning: Silverräven 1 Kort om vad som finns i Sala kommunarkiv. Lena Wallin i Sala har besökt Skokloster. Silverräven 2 Carin Thorsén kort om målaren Hedberg i Sala i början av 1800. Alla lämnar spår på nätet. Även förövare som begår sexövergrepp mot barn, till exempel via Snapchat. Det utnyttjar Andreas Grym och hans kollegor på polisens it-brottscentrum. Vi hittar de flesta till slut, om de håller på mycket, säger Grym, som nyss blev prisbelönt Lars Buller (latin, grekiska och engelska) var en lustigkurre med rejält soldatnamn någonstans ifrån i Västergötland. Han snarare skrattade än log och det ganska ofta. Men han kunde nypa till, en eftergift åt äldre, mer handfast pedagogik

Alla lämnar spår på nätet. Även förövare som begår sexövergrepp mot barn, till exempel via Snapchat. Det utnyttjar Andreas Grym och hans kollegor på polisens it-brottscentrum. - Vi. Hällkistor förekommer i södra och västra Sverige upp till Värmland och Östergötland. Vanligast är de i sydvästra Småland. En variant där gravkammaren är indelad i flera rum av hällar med så kallad gavelhål finns främst i Västergötland Knös är en i svenska kyrko- och lärdomshistorien berömd släkt. Den härstammar från en bonde vid namn Olof Andersson, som föddes omkring 1605 och som dog omkring 1662. Olof Andersson var bonde på hemmanet Knorren eller Knörren i Hangelösa socken i Västergötland.. Olof Anderssons son Börge (1632-1711), som var hejderidare eller jägmästare över hela Älvsborgs län, tog sig.

Jag och min mor har släktforskat till och från i några år. Vi körde fast på Carl Häll, Häll kanske är ett soldatnamn få han var soldat vid Delsbo. Carl Häll dog i Ljusdal 27 Feb 1862. Han ska ha födds runt 1788, är ett årtal vi lyckades hitta. Han är 4 generationer före min gammelmorfar ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional: Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg Strandberg, Svante By- och sockennamnet Öttum i Västergötland. Ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala, 1936- (2013) s. 97-107 Se bibliotekets söktjänst. Strandberg, Svante Skällerö i Funbo socken. Ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrif Västergötlands museum - Photographer Andersson, Gustaf. History. Bilden ingår i en samling glasplåtar fotograferade av fotografen Gustaf Andersson i Kroken Skattebacken, Bärebergs socken

Lans, soldatnamn för båtsmännen vid Runö rote nr 99. Torpet, som kallades Pilstugan, är nu rivet, Född i Trollhättan, Västergötland. Sedan 1972 bosatt i Åkersberga. Medlem av ÖHF:s styrelse och under ett antal år upattad ledare för föreningens byggarbetslag Ja, så här snabbt och enkelt kan det faktiskt vara att hitta namnen på mormors farmors morföräldrar som levde i Västergötland på 1700-talet! Men man vill ju veta mer än bara namn och födelseår. Med en kombination av tur och arbete kan man hitta förvånansvärt mycket. Jag ska ge några exempel: Häradsekonomiska karta

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor Det första stora ärendet, som Andreas Grym råkade halka in i, handlade om en medelålders man i Västergötland som i hovrätten dömdes till åtta års fängelse för sexuella övergrepp mot. Avbildad, ort Sverige Västergötland Västra Götaland Essunga Viste Bäreberg Höckgården Skaraborg; General subject term Porträtt Specific subject terms Klänning Kvinna; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit

Soldatnamn - Wiki-Rötte

Hans soldatnamn är Asp. 1 . Handledning 1: Hur man Karlsborgs fästning ligger på Vanäs udde i Vättern i Västergötland. Den är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar, vilken även planerades ha rollen som Sveriges reservhuvudstad och vara säte för kungahus,. Med tanke på min efternamn som är ett soldatnamn från Västergötland lägger jag ut denna lilla informationen. CENTRALA SOLDATREGISTRE.. Soldatnamn tycker jag är intressant, och lite charmigt. Dit flyttade hans föräldrar August Andersson och Kristina Svensdotter från Norra Kedum i Västergötland strax innan Erik föddes. Även August och Kristina var landsbygdsbor som flyttat till storstaden Soldatnamn tycker jag är intressant, och lite charmigt. Ibland kan en förstå att det ligger mer bakom än bara att välja ett namn vilket som helst. I min släkt har jag flera soldater men inte med så talande namn. Eller i Västergötland, till exempel Istorp eller Horred

Därför är en del släktnamn bland resande idag ursprungligen soldatnamn. #49 jag har också Meijer i min släkt från Västergötland. Finns massa Meijer/ Mejer/ Meyer som inte alls är besläktade. Finns tyskar, judar, tattarsläkt, zigenare, smeder och soldater med det namnet Fast, prästsläkt från Västergötland, som härstammar från juveleraren i Göteborg Johan Fast (f. 1722, d. 1782). I sitt äktenskap med Anna Christina Halk hade J. F. sonen prosten Carl Friedrich F. (f. 1771, d. 1847), kyrkoherde i Fagered i Halland samt far till kyrkoherden i Landvetter (Göteb.), prosten Johan Fredrik F. (f. 1815, d. 1896) och missionären Carl Josef F ., om vilken se. Förvaltare på olika gods i Västergötland och Småland 1859-1863. Anställd vid statens järnvägsbyggnad i Jönköping 1863-07-11. Stationsskrivare i Jönköping 1864-05-01 och vid Osby 1865-05-01. Stationsinspektor vid Önnestad å Kristianstad-Hässleholms järnväg 1865-07-29-1910-09-30 Exempel på information som ofta framgår av rullorna är soldatens namn, både dess soldatnamn och dess tidigare efternamn, födelsedatum eller ålder, tjänsteår, längd och civilstånd. Man får veta om soldaten blivit befordrad och ibland finns även uppgifter om kommenderingar

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Jag vill veta vart tog i vägen Eric Spak eftersom vilken efternamn fick han före började han gardisten soldatnamn. Hej Andreas! Jag tycker att det ser ut att stå Westergöthl. Näs i decembr, vilket i så fall skulle innebära att han var född i Näs församling i Västergötland. Hälsningar Hans Olof. Hej Hans Olof! Torsten Eriksso

Lind är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna [1]. Lind 15 619; Lindh 4 297; Tillsammans blir detta 19 916 personer, vilket ger namnet plats nummer 31 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. [2] Lind var ett vanligt soldatnamn. [3]. Den här berättelsen handlar om min farfar och de som fanns före honom på hans pappas sida. Det innebär att ni får ta del av vem farfars pappa var, hans farfar, hans farfarsfar och så vidare. Berättelsen kan kanske vara spännande för er som på något sätt har släktband till mig och min farfar. D Soldatnamn Asp. Fälttåget i Pommern 1758-60, fången vid Tessin 1760-11-14, sedan ej avhörd, död där Jakobsson Homan Till # 57 1744. (Fälttåg Pommern 1757-58 kan ej stämma om han avskedades 1752!) Från # 16 1757-06-21. Fälttåg i Pommern, fången 1759-04-10 och sedan ej avhör Burtu.se - Gårdsnamnet Köpman i Våmhus. Halvar Nilsson Storoxe d. efter 1637 tl Storbyn 1607-1636-, äl Storbyn 1614-1619 Olof Silfverlood hade, framförallt som belöning för sina framgångar som militär, fram till 1649 förvärvat 26 gårdar i Västergötland genom donation, förläning, köp och arv. Han var gift två gånger och fick i första giftet med Ingrid Andersdotter 7 barn. Ingrid dog 16 september 1625

Skaraborg Soldatregister CENTRALA SOLDATREGISTRE

Born in Marbäck, Älvsborgs län, Västergötland on 1877-03-04 to Herman Pettersson (soldatnamn Andrén) and Brita Kristina Johansdotter (gift Andrén). Anna Olivia Andrén married Karl Aron Julius Klaesson. She passed away on 1966-01-15 in Skattegården 1:17, Karlslund URSPRUNGSLISTAN Geografiskt ordnad förteckning över äldsta kända ursprung för släkter införda i Svensk Slägtkalender, Svenska Ättartal och Svenska Släktkalendern Uppdateringar t.o.m. maj 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 SVERIGE Blekinge 4 Bohuslän 5 Dalarna 6 Dalsland 8 Gotland 9 Gästrikland 10 Halland 11 Hälsingland 12 Härjedalen 13 Jämtland 14 Lappland 15 Medelpad 15. Moberg - Soldatnamn på de båtsmän som tillhörde Hacksta rote och bebodde torp nr 103. Torpet byggdes sannolikt 1725, då båtsmannen hette Staffan Staffansson Moberg. Mobergstorpet , båtsmanstorp Nr 103, ursprungligen beläget vid Malvavägen i Hacksta. År 1998 flyttades torpet till Ekbacken där det renoverades En Ekbomsläkt från Västergötland finns redovisad i Svenska släktkalendern 1980, en annan från Hallsberg har tidigare redovisats av undertecknad. Detta visar Ekbom (Ekebom) är ett vid flera regementen använt soldatnamn. Namnet har vidare uppenbarligen också antagits och använts av hantverkare Detta register omfattar inte mindre än 45000 soldater som tjänstgjort på regementen i Västergötland. Under 1700- och 1800-talet måste varje socken hålla en eller flera soldater tillgängliga för strid om landet så krävde. Varje kompani hade sin uppsättning av soldatnamn. Typiska soldatnamn var Modig, Hurtig, Rask och Lejon

Sen har du soldatregister o rullor o arkiv ocksa som kan ge manga ledtradar. Personligen tror jag inte de var fodda med dessa namn men vi kan gora sokningar pa det. Jag har soldater (ryttare) som arvde sina faders soldatnamn (tidigt 1700-tal) men det var inte det vanligaste. Lat oss utga fran att de inte arvt namnen. Mvh,Susann Gedda är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt.Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna [1]. Gedda 323; Gädda 34; von Gedda 2; Tillsammans blir detta 359 personer

Kategori:Soldatnamn - Wikipedi

Jag söker anor till Alma Andersson enl Sveriges döbok 1947-2006 född 2/4 1899 i Ljur församling Älvsborg län, Västergötland, död 29/11 1975 i Österhaninge församling, Stockholms län. Från Nårunga församling har jag fått följande: 1899 föddes Alma. I födelseboken stod det först dec som blev överstruket Det har tydligen hela tiden funnits latent hos honom. Jag hade såsom en möjlighet tänkt, att det kunde vara fråga om ett s.k. soldatnamn, men enligt uppgift fick inte manskapet soldatnamn före mitten av 1600-talet och då officerare inte fick sådana namn, är det uteslutet att namnet Godhe för Hans Larsson skulle varit ett dylikt namn Den här artikeln handlar om efternamnet Björk, för ordet i andra betydelser se björk (olika betydelser).. Björk är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Björk var ett vanligt soldatnamn. [1] Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna [2]. Björk 12 94 Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1794. Utdöd 1931-10-01. TAB A1. Georg Vilhelm Fock (son av Henrik Johan Fock, se adlad ätten Fock nr 1846 B, tab 26), till Trästena i Bjärklanda socken, Skaraborgs län.Född 1727-01-21 Tunarp. Volontär vid Västgötadals regemente 1740 År 1993 firade Rasbokils Hembygds- och Fornminnesförening sitt 50-årsjubileum. Många hembygdsföreningar bildades i en tid när intresset för lokal historia var stort och folkkulturen fortfarande var levande. Hembygdsföreningarnas verksamhet blev en slags kärleksförklaring till socknens historia och till förfäderna som hade sin bakgrund där

Soldatrotar i Västerbotte

I generalmönsterrullan står att Jonas är dalkarl och 5 5½ fot lång, vilket motsvarar cirka 166 cm. Jonas övertar, som brukligt är, företrädarens soldatnamn Trygg trots att de inte är släkt. Han får (eller möjligen begär) avsked från det militära 1794 Hitta i Krigsarkivets bestånd - Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901. Källa: Krigsarkivets hemsida Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat. folk, dels av indelt folk. Det indelta manskapet utgjorde den stora majoriteten och bildade kärnan i. arméns landskapsregementen och flottans båtsmanskompanier Research genealogy for Magdalena Carlsdotter of Veka soldattorp, Hillared, Västergötland, Sverige, as well as other members of the Carlsdotter family, on Ancestry®

Databasen CENTRALA SOLDATREGISTRE

Bland torpar- och soldatfamiljer i hjärtat av Västergötland. Så trevligt att du hittade hit! Här presenteras släktforskningen för mina anor som har rötterna i Älvsborgs- Skaraborgs- och Jönköpings län. Jag håller kurser i släktforskning och föredrag om soldatforskning - Vad ska du ha för soldatnamn du då? Jo... jo! Rask ska du heta! Rask! Det passar dig bra. Det är ett bra namn!' - Du ska be gud om att få en sotsäng Klangen. Det tjänar inte så mycket till att gå här sund och frisk och be om syndernas förlåtelse. För när man väl har slutat be så syndar man ju igen..

Soldatnamn i Ärentuna Runslinga

Vanliga knektnamn. Rang: Namn : Frekvens: 79: Abrahamsson : 9814: 462: Adamsson : 1764: 98: Adolfsson : 804 Soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater och båtsmän som tillnamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymikon.Namnet var i allmänhet knutet till en rote, och en nyrekryterad soldat kunde överta företrädarens namn Knektnamn blev släktnamn 2012-03-12. Han får en flyttattest och söker sig till Västergötland, närmare bestämt Skövde. Jan Olsson flyttar in till tomt nr 19 i Skövde, i början av år 1811. Han flyttar dit, och tar sig det soldatnamn som föregångaren på denna plats hetat,. Soldatnamn. Ett soldatnamn var en form av tillnamn som förr gavs åt soldater i de svenska och franska arméerna. Ny!!: Raskens och Soldatnamn · Se mer » Soldattorp. Torpbesiktning med närvaro av kompanichefen, rotebonden och soldaten själv. Färglitografi av V.L.E. Sparre (1866) Södra Bråten 2 jun 2020: Bidrag till Södra Bråtens historia Allmänt om Södra Bråten Byns namn, bråten, tyder på att här byggts en bråte. Denna bråte har sin historia för många århundraden sedan, förmodligen var detta under medeltiden. Detta var den södra bråten och att det också fanns en bråte längre norrut, det kan byanamnet Norra Bråten berätta

Soldatnamn på 1600-talet Anbytarforu

En möjlighet är annars att namnet har tillkommit som soldatnamn på 1600-1700 talet. Ett belägg för detta är att i soldatregistret finns flera Tingström registrerade som soldatnamn i norra Småland och åtminstone i ett fall dessutom med annat släktnamn (Larsson) vilket kan tyda på att han erhållit Tingström vid tillträdet Finska artillerister (manskapet och inte officerare), som bosatte sig i Göteborg med omnejd under första hälften av 1800-talet, orsaker till inflyttning, deras liv i det militära och civila, och problem som yrkesgrupp

Bagge (släkter) - Wikipedi

Esbjörn Larsson Lilja, f 1683 i Västergötland, pistolmakare, gesäll 14/10 1708, mästare 1711. Anders Lilja, f 1693 i Västergötland, karbinpipsmed, om de nu inte blir soldat, men då får de oftast ett annat soldatnamn (om de nu inte hamnade på samma soldattorp som fadern) Mvh . Fredrik -Han fick arbete hos en furir Puke i Nårunga i Västergötland, där arbetade han fram till 1869, och då ser man hur Kant och en piga från samma ort emigrerar till Amerika

Kan tillägga att min farfars födelsenamn Johansson kommer från min fffff född 1796. Vi har också ett gårdsnamn som kom i bruk vid ungefär samma tid, ngn gång i slutet av 1700-tale Knös synonym, annat ord för knös, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av knös knösen knösar knösarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Antagen som Soldat 3 april 1891 med soldatnamn Ignell. Lerbacken Soldatboställe Nr 712 vid Elfsborg Regemente. Redvägs kompani. Rote Ingelsered Skattegården. view all 12 Skaraborg County, Västergötland, Sweden. 1899 September 12, 1899. Age 29. Birth of SIGNE Valborg Johansson. Liared parish, Skaraborg County, Västergötland, Sweden. 190

 • Drottninggatan offer.
 • Auto zeitung abo.
 • Fogskum mot möss.
 • Klippa hästens ben.
 • Patrik kittel.
 • Profilbilder für mädchen.
 • Bruk synonym.
 • Chevrolet pick up.
 • Tennis wetten tipps.
 • Resor till mexico all inclusive.
 • Vad är kapillärrör.
 • Nordsjö rabatt.
 • Räkrisotto med saffran.
 • Vad betyder fri konkurrens.
 • 4sound malmö öppettider.
 • Veranstaltungen heute dortmund.
 • Alien abduction syndrome.
 • Jordglob med belysning.
 • Regel trä.
 • Kanadas regeringschef.
 • Dubai mall activities.
 • Diskutera historiebruk.
 • Angus.
 • Pension kort.
 • Samsung s7 edge överhettad.
 • Tennis wetten tipps.
 • Bygga billig hot rod.
 • Glutenfri pajdeg potatis.
 • The blue angel.
 • Sekvensbilder för barn.
 • Eldkvarn låtar.
 • Deadpool online stream.
 • Adamantium real.
 • Bürohilfskraft wien ohne ausbildung.
 • Tonny verweij sophie.
 • Alice i underlandet film 2010.
 • Exfrun imdb.
 • Ica luthagen jobb.
 • Ahead trumstockar.
 • Ica maxi hyllinge öppettider påsk.
 • Ogräsättika.