Home

Hamnarbetarförbundet kollektivavtal

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har efter en längre tids tvist kommit överens och tecknat avtal. Båda parterna är nöjda och Hamnarbetarförbundet får nu ett kollektivavtal som gör att de bland annat får delta i skyddsarbetet fullt ut 1 november 2018 satte sig Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar i förhandling om rikstäcknade kollektivavtal. Det var Hamnarbetarförbundet som kallade till förhandlingen, där vi föreslog ett exakt likalydande avtal som det befintliga som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetarförbundet. Nedan hittar du avtalsförslaget i sin helhet Hamnarbetarförbundets Stockholmsordförande Peter Ströbæk om vad ett kollektivavtal skulle betyda. Han och kollegorna är uttagna i tre timmars strejk av Hamnarbetarförbundet. Resten av dagen är de lockoutade av arbetsgivarsidan. I båda varslen görs vissa undantag I veckan inledde den fria fackföreningen Hamnarbetarförbundet en serie punktstrejker runt om i landet. Bakgrunden till konflikten, som har pågått i flera år, är att Hamnarbetarförbundet vill bli erkänt som officiell fackförening för hamnarbetarna och därmed teckna ett eget kollektivavtal, men arbetsgivaren Sveriges Hamnar hänvisar istället till ett avtal med LO-förbundet Transport Hamnarbetarförbundet vill inte ha ett kollektivavtal Debatt Avtalsförslagen från medlarna innebär att Hamnarbetarförbundet får igenom samtliga sina krav i konflikten i Göteborgs hamn

Hamnarbetarförbundet skulle få tillång till detta genom att underteckna kollektivavtalet, vilket man alltså tydligt valt att inte göra. Det är inte trovärdigt att som Annerback påstå att man vill lösa frågor förhandlingsvägen, när man till och med avvisat alla förslag från de oberoende medlarna Målet för utbrytarna, Hamnarbetarförbundet, är fortfarande ett eget kollektivavtal. Fast förbundsordförande Björn A Borg tycker själv att det är lite motsägelsefullt. - Två olika kollektivavtal på samma arbetsplats är inte bra. Det gynnar bara arbetsgivaren. Björn Borg är bas för1500 medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet, HF Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Kollektivavtalet kan även reglera uppsägningstider och går i sådana fall före lagens bestämmelser. Pension. I kollektivavtalen finns det en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området. Detta är bara ett axplock av vad som kan finnas i ett kollektivavtal Syftet med konflikten är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar, något som Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen förhandlat om vid sju tillfällen under 2018. Hamnarbetarförbundets förslag är ett innehållsmässigt likalydande avtal jämte det som Sveriges Hamnar redan tecknat med Transportarbetareförbundet

Hamnarbetareförbundet varslar om strejk – Intelligent Logistik

Hamnarbetarna har äntligen fått sitt kollektivavtal

I den pågående konflikten i Göteborgs hamn har Arbetsdomstolen avgjort ett mål till Svenska Hamnarbetarförbundets fördel. Domstolen konstaterar att en arbetsgivarorganisation enligt medbestämmandelagens tionde paragraf är skyldig att förhandla med en arbetstagarorganisation om att teckna kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för medlemmar i organisationen Starka rikstäckande kollektivavtal skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och utgör ett skydd för löntagarnas sociala rättigheter mot marknadskrafterna. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i respektive organisation. Det är respektive LO-förbund som förhandlar fram och tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna GÖTEBORG Det multinationella företaget APM-Terminals vägrar teckna kollektivavtal med hamnarbetarförbundet. Istället kräver de fredsplikt på grundval av att man tecknat kollektivavtal med Transportarbetarförbundet, ett helt annat fackförbund

Konflikt för att få till det kollektivavtal som varit

Hamnarbetarförbundet går ut i full strejk. I onsdags kom beskedet att Hamnarbetarförbundet varslar samtliga sina medlemmar om strejk från 6 mars och fram tills det finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men vad innebär egentligen strejkrätten och när är det fredsplikt Hamnarbetarförbundet erbjöds ett hängavtal för en dryg månad sedan i samband med de senaste förhandlingarna om ett rikstäckande kollektivavtal med motparten Sveriges Hamnar. Det tackade Hamnarbetarförbundet nej till. Sveriges Hamnar underströk då att man i Sverige tecknar ett kollektivavtal per bransch för arbetare Det mest destruktiva på svensk arbetsmarknad, a blast from the past där varken värderingar eller attityd anpassats sedan man bildades sent 1960-tal, är utan tvekan bråkstakarna i Hamnarbetarförbundet. Avskydda av såväl LO som av resten. Det är Transportarbetarförbundet som ingår i LO som har kollektivavtalen Men Hamnarbetarförbundet är alltså inte bundet av fredsplikt för att de inte har kollektivavtalet med arbetsgivarna och enligt den svenska modellen är det ett kollektivavtal som gäller. Detta gör att det är vilda västern i landets hamnar eftersom Hamnarbetarna alltid gör som de vill och de gillar att strejka och bråka för bråkandes skull I går, bara timmar innan arbetsgivarnas lockout och Hamnarbetarförbundets strejk skulle inledas, lyckades parterna till sist enas om ett kollektivavtal. Nu är alla vinnare

Dubbla kollektivavtal i hamnarna fråga för Arbetsdomstolen. Hamn. Transports konkurrentfack Hamnarbetarförbundet har tagit frågan om lokalt inflytande till Arbetsdomstolen. Under tisdag och onsdag ska kärnfrågan besvaras: Måste arbetsgivaren förhandla med Hamnarbetarförbundet på samma sätt som med Transport Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, bland annat för att själv kunna få förhandla om avtalsvillkor. Arbetsgivarna har ett rikstäckande kollektivavtal med LO-förbundet Transport och vill inte ha två olika avtal för samma arbete. Här samlar vi artiklar om den långdragna konflikten Svenska hamnarbetarförbundet är ett fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige.Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972.Idag har det sitt huvudkontor i Göteborg [1] och omfattar 14 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler inom landet.. Svenska hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund som inte ingår i någon.

Strejkande hamnarbetare: Vi vill bara ha vårt kollektivavtal

Hamnarbetarförbundet, som organiserar omkring hälften av landets hamnarbetare och i många hamnar... Vi stödjer Hamnarbetarförbundet i kampen för ett kollektivavtal Annon Den absoluta merparten av Sveriges hamnarbetare är sedan många år medlemmar i Hamnarbetarförbundet som saknar kollektivavtal och majoriteten av rikets brandmän är medlemmar i Brandmännens Riksförbund som har kollektivavtal för deltidsanställda brandmän Hamnarbetarförbundet organiserar de flesta arbetarna, runt 250 personer, på APM Terminals i hamnen i Göteborg, som är Nordens största containerterminal. Hamnarbetarförbundet är inte med i LO eller någon annan centralorganisation. De har inte kollektivavtal med arbetsgivaren och därmed heller inte fredsplikt

Lista: Så gick det med alternativen i hamnkonflikten – Arbetet

AD 2017 nr 6. Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har i sina hamnar förlagt arbetstid och betalat ersättning för vissa arbetstagare inte enligt kollektivavtalet utan enligt lokala överenskommelser med Svenska Hamnarbetarförbundet Transport: Hamnarbetarförbundet tolkar det nya avtalet fel. I tisdags tog konflikten i landets hamnar slut sedan Hamnarbetarförbundet skrivit på ett kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men redan nu har det blivit diskussion om vad som står i avtalet och vem som har rätt att förhandla lokala avtal Därför valde Hamnarbetarförbundet i somras att stämma APM Terminals för att ha brutit mot kollektivavtalet samt medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen. Förberedelser i Arbetsdomstolen inför prövningen har inletts och man hoppas på att huvudförhandlingarna sker innan sommaren Rättigheter som normalt följer med ett kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet är majoritetsorganisation i många av landets hamnar, självklart behöver vi kunna företräda våra medlemmar i förhandlingar om arbetstider och andra lokala uppgörelser. Helst gör vi det sida vid sida med Transportarbetarförbundet Den 6 mars inleds Hamnarbetarförbundets strejk för att teckna ett innehållsmässigt likalydande kollektivavtal som det som Transportarbetareförbundet redan har, alltså ett normalt s.k. andraavtal av samma typ som finns på många andra avtalsområden, exempelvis på lärarområdet. Från och med då råder Läs me

Video: Hamnarbetarna strejkar för ett eget kollektivavtal

ARBETSLIV Transportledningen motarbetar Hamnarbetarförbundet kamp för kollektivavtal. Bra och rimligt skriver S-riksdagsmannen Isak From på Twitter. Enligt S-politikern står Transports förbundsledning upp för kollektivavtalets värde genom att motarbeta andra fackförbunds kamp för kollektivavtal. Transportarbetarförbundets ledning skrotar det fackliga löftet genom att ställa. Fördelaktig med kollektivavtal för arbetstagaren. Nästintill alla branscher och arbetsplatser har upprättat kollektivavtal av något slag. Skulle det vara så att där inte finns ett kollektivavtal så är det inte säkert att du som arbetare får dem rättigheter som du förtjänar INRIKES I våras tecknades ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Nu väljer facket att stämma APM Terminals då de brutit mot avtalet. Det var i början av mars som Hamnarbetarförbundet efter flera års lång kamp lyckades teckna ett kollektivavtal med arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar. Efter att Sveriges Hamnar vägrat att förhandla med facket. Hamnarbetarförbundet anser att arbetsgivaren APM Terminals inte håller det kollektivavtal som undertecknades i våras. Nu tar de strid i arbetsdomstolen och stämmer företaget

Kollektivavtal är ett avtal mellan Kommunal (eller ett annat fackförbund) och en arbetsgivare. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen. Har du inget kollektivavtal på din arbetsplats, så ring oss så kan vi berätta vad det innebär för dig. Du når oss på telefon 010-442 70 00 Hamnarbetarförbundet kommer att lägga nya strejkvarsel under måndagen för att pressa på för att få ett eget kollektivavtal. Hamnarna i Göteborg är inte med i ett första skede. - Vi är beredda på att det kan bli en ganska smutsig strid, särskilt om den blir långdragen, säger Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Hamnarbetarförbundet vill inte ha ett kollektivavtal G

 1. Hamnarbetarförbundets långvariga försök till att få ett kollektivavtal med Sveriges hamnar kan för första gången närma sig en lösning. - Detta ledde någonstans, säger ordförande.
 2. DEBATT. Hamnarbetarförbundet vill ha ett kollektivavtal helt enligt gällande rättspraxis på svensk arbetsmarknad. Det vi föreslår är ett likalydande avtal som det arbetsgivarorganisationen redan har med Transportarbetarförbundet. Vi kräver inga tillägg eller ytterligare rättigheter. Det är en vanlig missuppfattning att vi också har blivit erbjudna just.
 3. Hamnarbetarförbundet nöjer sig inte med hängavtalet till Transport utan vill ha ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna och varslar nu om konfliktåtgärder. Som Hamnarbetarna ser det avslutades förhandlingarna med Sveriges Hamnar i oenighet den 19 december
 4. Hamnarbetarförbundet ser stora risker med förslagets vaga riktlinjer för att bedöma trovärdigheten gällande arbetstagarorganisationers krav på kollektivavtal, där Arbetsdomstolen åläggs att göra prövningar inte bara utifrån agerandet under den aktuella konflikten, utan äve
 5. Hamnarbetarkonflikten bottnar i att Svenska Hamnarbetarförbundet vill ha kollektivavtal på de arbetsplatser där de organiserar medlemmar. SRAT har sedan länge kollektivavtal inom det landstingskommunala avtalsområdet och därmed också rätten till inflytande på alla nivåer
 6. Hamnarbetarförbundet påstår i en debattartikel i Dagens industri (30/1) att syftet med konflikten är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar samt att det avtalet ska vara innehållsmässigt likalydande med det avtal som vi sedan mycket lång tid har med Transport. Medlarnas förslag till lösning, som vi accepterat, innebär exakt detta

Hamnarbetarförbundet vill inte ha ett kollektivavtal

 1. Oenighet. Både Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet har fullvärdiga likvärdiga kollektivavtal, säger professor Örjan Edström vid Umeå universitet.- Det gör att Sveriges Hamnar måste förhandla med dem båda
 2. I tisdags valde Hamnarbetarförbundet till slut att tacka nej till deras förslag. Förbundet menade att det nya avtalet i princip var ett hängavtal till Transportförbundets kollektivavtal. De ville inte skriva bort sin rätt att anmäla arbetsgivaren till Arbetsdomstolen och förhandla fram lokala uppgörelser
 3. Länge hade Hamnarbetarförbundet en annan agenda än att teckna kollektivavtal. Det har de i handling visat sedan de bildades. Trots upprepade försök att teckna avtal med dem har arbetsgivarna gått på pumpen gång efter annan. Hamnarbetarförbundet har blivit lovade allt de har krävt och ändå sagt nej
 4. Hamnarbetarförbundet varslar återigen om konflikt trots att Sveriges Hamnar erbjudit kollektivavtal som skulle ge förbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna. Dela. Tweeta. email. Print. Under hösten har Sveriges Hamnar förhandlat med Hamnarbetarförbundet om kollektivavtal
 5. Hamnarbetarförbundet varslar om landsomfattande stridsåtgärder för att få arbetsköparna att gå med på att teckna kollektivavtal med förbundet. Texten är uppdaterad 2019-01-15Hamnarbetarförbundet varslar om stridsåtgärder i form av punktstrejker i hamnar i hela landet, samt en övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad under två vecko
 6. En tredjedel av Medlingsinstitutets alla medlingsärenden gäller arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal. En majoritet av dessa medlingar gäller fackliga organisationer som står utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det står klart efter att Medlingsinstitutet presenterat en kartläggning av stridsåtgärder riktade mot företag med kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.
 7. Det är hög tid att fler fackförbund och arbetstagare i alla branscher vaknar och inser att den pågående hamnkonflikten är mycket större än Hamnarbetarförbundets kamp för ett kollektivavtal

Vi har det centrala avtalet med Transportarbetarförbundet i grunden och till det har vi, sedan 1996, ett lokalt kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Det gjordes i samförstånd mellan Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar Men Hamnarbetarförbundet som bröt sig ur Transport i början av 1970-talet har inte fått komma in i stugan och har aldrig tidigare haft kollektivavtal. - Från Hamnarbetarförbundets sida är frågan om de kan vara en del av den svenska modellen eller om den enbart är till för LO-förbunden, som var först med att sluta avtal på kollektivsidan, säger docent Mikael Hansson vid. Svenska Hamnarbetarförbundet bildades efter en utbrytning från Transportarbetarförbundet och idag är det dessa båda fackföreningar som organiserar hamnarbetare i Sverige. Som enskild medlem kan du få hjälp att driva ärenden som berör din arbetssituation, rättsliga frågor och kollektivavtal

Hamnstrejken avblåst – bara timmar innan deadline

Två olika kollektivavtal på samma arbetsplats är inte bra

Den 1 mars varslades APM Terminals än en gång om konfliktåtgärder i den pågående konflikten med Hamnarbetarförbundet. Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter gemensamt bestämmer löner och anställningsvillkor genom att träffa kollektivavtal. För arbetsgivarna är just fredsplikten ett av de viktigaste skälen till att underteckna ett kollektivavtal Om Hamnarbetarförbundet verkligen är intresserade av kollektivavtal med tillhörande fredsplikt så är de välkomna till Svenska Transportarbetareförbundet för att ta gemensamt ansvar. Vi välkomnar gärna fler medlemmar tillbaka till LO-familjen, till en federation med gemensamma och välkända stadgar och organisationsprinciper

Hamnarbetare i Holmsund tas ut i strejk - P4 Västerbotten

Varslet är en reaktion på Hamnarbetarförbundets senaste varsel i en konflikt som varat i över ett år. Konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundets avdelning 4 vägrat att teckna samma kollektivavtal som det arbetsgivarna Läs mer Därför lockoutar vi Hamnarbetarförbundet, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. I höstas begärde Hamnarbetarförbundet förhandlingar med Sveriges Hamnar om kollektivavtal. I samband med förhandlingarna har Sveriges Hamnar erbjudit Hamnarbetarförbundet ett så kallat andrahandsavtal på Hamn- och stuveriavtalet Kategori: Kollektivavtal. Utredaren Anders Wallner vill straffa småföretag. Publicerat 31 januari, 2019 Författare Anders_S. Tillfälliga anställningar liksom inhyrd personal i industri och storföretag är ett otyg som innebär att löner kan minskas och att anställningar blir otrygga

Hamnarbetarförbundet, som saknar kollektivavtal med arbetsgivaren, strejkar i Göteborg containerhamn. Orättvist, menar både arbetsgivaren och det konkurrerande fackförbundet Transport. I dag tisdag, gick Svenska hamnarbetarförbundet ut i strejk i Göteborgs containerhamn efter att förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren Sveriges Hamnar fallit samman Hamnarbetarförbundet menar att det är tvärtom. På sin webbplats skriver facket att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal anger i ett antal avseenden att avvikelser eller lokala anpassningar av det centrala avtalet mellan parterna kan ske efter överläggning eller överenskommelse mellan lokala parter Den 14 januari gick Hamnarbetarförbundet ut med att de varslat om strejk i flera hamnar för att få till stånd ett kollektivavtal med Svenska Hamnar. Strejkvarslet är kulmen på en utdragen konflikt i Göteborgs hamn med APM Terminals, som i flera års tid fört en aggressiv antifacklig politik. Nu trappar Hamnarbetarförbundet upp kampen

Kollektivavtal Unione

 1. Hamnarbetarförbundet varslar om strejk, med syfte att få teckna ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Sveriges Hamnar, som erbjuder ett hängavtal till Transportavtalet, säger sig vara förvånade över stridsåtgärderna. Under hösten har Sveriges Hamnar förhandlat med Hamnarbetarförbundet om kollektivavtal
 2. Vid ett flertal olika tillfällen har Hamnarbetarförbundet erbjudits att teckna kollektivavtal, men har fram tills nu alltid tackat nej. Den enda form av kollektivavtal som varit möjligt att teckna mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet är ett andrahandsavtal
 3. Facket Hamnarbetarförbundet nobbade igår medlarnas slutbud i hamnkonflikten. Nu väntar strejk och lockout i flera hamnar runt om i landet, bland annat i Umeå hamn i Holmsund
 4. als i Arbetsdomstolen handlar om det kollektivavtal som fackförbundet tecknade med arbetsköparorganisationen förra året. Men sätter också fingret på en viktig aspekt av arbetsmarknadensregler efter den inskränkta konflikträtten som infördes i augusti förra året
 5. En av Byggföretagens viktigaste uppgifter är att förhandla fram några av dessa kollektivavtal och stötta medlemsföretagen vid förhandlingar kring innehållet i dessa kollektivavtal. År 1938 slöt Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och arbetstagarorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO) ett avtal, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, om spelreglerna på arbetsmarknaden
 6. als för brott mot förhandlingsrätten. Men frågan är vilken förhandlingsrätt fackförbundets kollektivavtal ger
 7. Det blev som bekant ingen hamnstrejk i onsdags. I sista stund gick arbetsgivaren Sveriges Hamnar med på att teckna ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som är likvärdigt med det som Transportarbetarna har - efter 47 års kamp - och strejken blåstes av på tisdagskvällen.Internationalen har talat med hamnarbetaren Erik Helgeso

ENIGHET, SOLIDARITET OCH KOLLEKTIVAVTAL Del 3 - Stöd och solidaritet. Under avtalskonflikten fick Hamnarbetarförbundet in enorma mängder sympatiyttringar från fackklubbar, andra organisationer och privatpersoner. Över 1 miljon kr samlades in på fyra dagar. Del tre i filmserien handlar om stöd och solidaritet, men också om tacksamhet Hamnarbetarförbundet har strävat efter att teckna kollektivavtal i snart fem decennier, sen fackföreningen bildades. I april 2018 blev situationen akut, då arbetsgivarna genomförde en utestängningspolicy som innebar att all samverkan med förbundet drogs tillbaka - Vi har ju fortfarande rätten att ta till stridsåtgärder för att uppnå ett kollektivavtal men det är ju det arbetsgivaren vill, så att de kan utmåla sig som något slags offer så det blir en bra inramning till regeringens konflikträttsutredning så det kommer vi inte göra, säger styrelsedeledamoten Erik Helgesson från Hamnarbetarförbundet till Sveriges radio

Vad är ett kollektivavtal? - xn--fackfrbund-icb

 1. Hamnarbetarförbundet har i 45 år utmanat den ordningen med konflikthot, vilket är en attack på hela den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. Konfliktens kärna är Hamnarbetarförbundet och deras vilja att bryta
 2. Onsdagen den 23 januari klockan 12.00 inleder Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 8 i Sundsvall den första av flera punktstrejker. Syftet med konflikten, som är en del av Hamnarbetarförbundets riksomfattande stridsåtgärder, är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar
 3. Hamnarbetarförbundet vill inte ha ett kollektivavtal Replik Göteborgs hamn, 9/11 Hamnarbetarförbundets avdelningsordförande Peter Annerback skriver om ko..
 4. Hamnarbetarförbundet varslar på nytt om konflikt trots att Sveriges Hamnar erbjudit kollektivavtal som skulle ge fackförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna

2019-01-23 09:34:29 foto: Göteborgs hamn Allt stöd till Hamnarbetarförbundets strejk. Den här konflikten handlar om mycket viktiga principer för fackföreningsrörelsen. Det säger Henrik Collvin, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 30 i Malmö, till Offensiv. Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk från och med idag den 23 januari i ett antal. Replik till Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar: Svenska Hamnarbetarförbundet i Gävle strejkar två timmar per dag den 23, 24 och 25 januari. Syftet med åtgärderna är att få till stånd ett centralt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, skriver Tommy Ternström, Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 11 Gävle Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om punktstrejker i flera svenska hamnar. Och de är beredda att fortsätta att trappa upp stridsåtgärderna för att nå sitt mål - ett eget kollektivavtal

LÄS ÄVEN: APM-T vägrar teckna kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet - Kräver fredsplikt ändå. Enligt Peter Annerback, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning fyra i Göteborg, behöver det inte vara några problem att det saknas kollektivavtal ENIGHET SOLIDARITET OCH KOLLEKTIVAVTAL Bortom debattartiklar, krigsrubriker och segertal lanserar Hamnarbetarförbundet nu en filmserie i fyra delar med röster från medlemmar i hela landet Konflikten har slutat med att Hamnarbetarförbundet för första gången lyckats förhandla sig till ett kollektivavtal. Den socialdemokratiska ledarskribenten Eva Franchell kommenterar saken i Aftonbladet med att hamnarbetare borde känna större solidaritet med sina lägre avlönade systrar Arbetsmarkandsminsiter Ylva Johansson säger å sin sida att man tagit intryck av reaktionerna från näringslivet och att det faktiskt kan handla om inskränkningar i konflikträtten (GP 23/5 2017) när nu regeringen tillsätter en utredning för att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där.

DEBATT: Hamnarbetarförbundet: Våra krav är inte orimlig

Efter 47 år utan tecknade Hamnarbetarförbundet på tisdagskvällen ett kollektivavtal med motparten Sveriges Hamnar Varsel om konflikt trots erbjudande om kollektivavtal mån, jan 14, 2019 10:03 CET. Hamnarbetarförbundet varslar återigen om konflikt trots att Sveriges Hamnar erbjudit kollektivavtal som skulle ge förbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna Hamnarbetarförbundet vann tvist. I april 2017 begärde Hamnarbetarförbundet via mejl att få förhandla med Sveriges Hamnar om att teckna ett centralt kollektivavtal, men mötet dröjde och kom inte att ske förrän i mitten av juni samma år Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen. 28 januari 2019. en erkänd princip som innebär att man inom arbetarkollektivet tillämpar endast ett kollektivavtal per bransch. I Sverige tillämpas alltså ett kollektivavtal per fabrik, gruva eller industrianläggning

» Historiskt avtal i hamn - konflikten avblås

Det är bristen på kollektivavtal och arbetsgivarnas godtycke som leder till problemen på arbetsmarknaden. Hade vi sett till att ingen fick jobba utan kollektivavtal och haft fungerande fackföreningar så hade vi inte haft några problem med billig arbetskraftsinvandring. Vad hamnarbetarförbundet måste göra i framtiden vet varken du eller. Hamnarbetarförbundet varslar återigen om konflikt trots att Sveriges Hamnar erbjudit kollektivavtal som skulle ge förbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön i hamnarna. Under hösten har Sveriges Hamnar förhandlat med Hamnarbetarförbundet om kollektivavtal Hamnarbetarförbundet utlyste en strejk igen för rätten att teckna Kollektivavtal mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Det absoluta majoritet av hamnarbetare är organiserade I Hamnarbetarförbundet. Sveriges Hamnar har kollektivavtal med Transport som ger sämre villkor jämfört med Hamnarbetarförbundet. Transportföretagen anser att genom att acceptera att. Ett annat fackförbund på stridshumör är Hamnarbetarförbundet, framför allt avdelning fyra vid Göteborgs hamn. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder mot arbetsgivarna Sveriges Hamnar. Förklaringen är att fackförbundet vägrar att teckna kollektivavtal och därmed inte lyder under någon fredsplikt Och de är beredda att fortsätta att trappa upp stridsåtgärderna för att nå sitt mål - ett eget kollektivavtal. TT Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet

Hamnstrejk i Göteborg är i gång – ArbetetIdag inleddes hamnstrejken | SVT NyheterSveriges Hamnar varslar om ny lockout - Nyheter

Hamnarbetarförbundet vill teckna kollektivavtal - DN

 1. als. Men att ta till strejkvapnet för att lösa frågorna står inte i proportion till den skada näringslivet åsamkas. Kollektivavtal är något grundläggande på våra svenska arbetsplatser
 2. als och tar dem till Arbetsdomstolen. Fackförbundets skadeståndskrav uppgår till en halv miljon kronor. Hamnarbetarförbundet har tröttnat på APM Ter
 3. Hamnarbetarförbundet beskylls ofta för att inte vilja ha eget kollektivavtal. Det sägs att de bara vill strejka och att ett kollektivavtal skulle hindra dem att göra det. Det är visserligen en legitim hållning från ett fackförbund att göra så, men i Hamnarbetarfallet stämmer det inte
 4. - Hamnarbetarförbundet lägger all kraft för att försöka skada arbetsgivarnas verksamheter. Det finns ett kollektivavtal och det ska ge fredsplikt, säger han och menar att det är ett systemfel att andra fackförbund kan gå in och rikta konflikter i sådana lägen
När otrygga arbetsvillkor kallas flexibilitet - HD

- Varslet från Hamnarbetarförbundet illustrerar än en gång behovet av nya konfliktregler. Vi behöver ett regelverk som skyddar de företag som har tecknat kollektivavtal. De måste kunna lita på att ett ingånget kollektivavtal med en seriös part på arbetsmarknaden också innebär arbetsfred och möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Tomas Undin, förhandlingschef. Men om det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen ska det avtalet gälla. Det går inte att tränga undan ett existerande kollektivavtal. - Alla inser att det finns en konstig lucka i lagen. Här får Hamnarbetarförbundet strejka för någonting som de inte kan få igenom eftersom det redan finns ett kollektivavtal Hamnarbetarförbundet avdelning 121 Karlshamn. 69 likes. Svenska Hamnarbetarförbundets lokala avdelning i Karlshamn som tar vara på Hamnarbetarnas rättigheter Hamnarbetarförbundet har inget kollektivavtal och är därför inte bundna av fredsplikt. - Detta är ett välkommet besked. Almega har många oroliga medlemsföretag som är underleverantörer västsvensk exportindustri Visste du att • det pågår en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs Hamn? • att 85% av dem som jobbar där har en egen fackförening - Hamnarbetarförbundet - som inte är med i LO eller stödjer socialdemokraterna ekonomiskt? • att LO-anslutna Transportarbetarförbundet - inte Hamnarbetarförbundet - har kollektivavtalet i hamnen, fast de bara organiserar 15% av personalen Hamnarbetarförbundets krav att få teckna kollektivavtal och företräda sina medlemmar bör omedelbart gås till mötes. Om vi inte får gehör för detta kommer vi kräva att våra kommunala hamnar säger upp sitt medlemskap i Sveriges Hamnar och söker sig till en annan arbetsgivarorganisation, till exempel Sobona som organiserar just kommunala bolag

 • Adhd ludde.
 • Polio vaccination biverkningar.
 • Produktion utomlands.
 • Konstsmide adventsljusstake mässing.
 • Althea gibson efter tennisen.
 • Vanderbilt heirs.
 • Magnesiumcitrat förstoppning.
 • Akademiska sjukhuset analyser.
 • Klimatkompensera flygresa etc.
 • Spicy dream kryddkvarn.
 • Tråkiga pappaskämt.
 • Bredbandsbolaget comhem.
 • Honda sh 150 test.
 • Vit chokladtryffel kokos.
 • Gymgrossisten kontakt.
 • Batavus elcykel göteborg.
 • Torpederna s02e01.
 • Eckschreibtisch ikea.
 • Fitnessstudio darmstadt.
 • Citykyrkan uppsala.
 • Sicklecellanemi orsak.
 • Beverly hills 90210 episodenguide.
 • Trafikskadenämnden medicinsk invaliditet.
 • Gregg sulkin movies.
 • Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en sociale samenhang naar regio.
 • Messung von erdbeben.
 • Sy ärmar på tröja.
 • Nya golf sportsvan.
 • Svenska mil till km.
 • Vad är sociala interventioner.
 • Svenska dokusåpor 90 talet.
 • Loutraki beach.
 • Exfrun imdb.
 • Skriva synonym.
 • Hyra lägenhet kungsbacka.
 • Gasspis installation.
 • Svullna läppar förkylning.
 • Spärra växellåda a traktor.
 • Sötpotatisgryta med jordnötssmör.
 • Vad är lungemboli.
 • Altaret.